Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010

Klub 500 nesúhlasí s tým, aby poplatky za služby verejnosti poskytované RTVS hradil aj zamestnávateľ/právnická osoba, ktorá zamestnáva ľudí. Sme presvedčení, že ide o duplicitu platby vzhľadom na to, že osoba/zamestnanec uhrádza poplatky za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárske poplatky) doma a nie je teda potrebné uhrádzať ich opakovane