Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Klub 500 nesúhlasí so znením novely, ktorom sa navyšuje osobitný odvod. Zákon o osobitnom odvode bol výsledkom kompromisu s tým, že pokračovanie v jeho uplatňovaní zaťaží podnikateľské prostredie a spôsobí zvýšené náklady pre firmy, nakoľko výška odvodu sa premení do zvýšenia úrokovej miery pre podnikateľské subjekty.