Výzva vláde, aby o ďalších opatreniach rokovala so zástupcami firiem, odborov a samospráv

Priebeh celoplošného testovania poukázal na vysokú zodpovednosť občanov, samospráv, zdravotníkov, armády a firiem na Slovensku, čo dokazuje starú pravdu, že dobrý výsledok sa dá dosiahnuť spoločným úsilím a vzájomnou komunikáciou. Celoplošné testovanie tiež ukázalo, že počet ľudí, aktuálne vykazujúcich infekciu vírusom SARS-CoV-2, sa na Slovensku, pohybuje na úrovni jedného percenta. Podľa zamestnávateľských a podnikateľských združení by mala vláda umožniť, aby sa život v krajine mohol vrátiť do normálu. Samozrejme, pri dodržaní všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení. Zamestnávateľské a podnikateľské združenia preto vyzývajú premiéra, aby si sadol so zástupcami zamestnávateľov, samospráv a odborármi za rokovací stôl a vyhodnotili výsledky testovania z pohľadu firiem, zamestnancov, miest a obcí. Vláda by mala prijímať akékoľvek opatrenia až po tejto diskusii.

Prísne reštrikcie nie sú na mieste
Prísne reštrikcie, ktoré vláda zaviedla v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, treba podľa zamestnávateľských a podnikateľských združení prehodnotiť. Zamestnávateľské a podnikateľské združenia v žiadnom prípade nepodceňujú riziko šírenia nákazy, avšak s výsledkami, aké boli zistené v celoštátnom testovaní, je na mieste nechať ekonomiku sa nadýchnuť. Zamestnávateľské a podnikateľské združenia preto opäť vyzývajú premiéra na diskusiu. V čase, keď sa počet ľudí vykazujúcich infekciu vírusom SARS-CoV-2 pohybuje na úrovni okolo jedného percenta, nie sú tvrdé obmedzenia na mieste. Naopak, ekonomiku je treba nechať nadýchnuť sa. Okrem toho by sme pri prijímaní ďalších krokov mali myslieť aj na tých, ktorí sú ťažko chorí a bojujú aj s inými vážnymi diagnózami než COVID-19. Namiesto toho, aby sme zatvárali nemocnice a rušili plánované operácie, by sme mali zdravotnícke zariadenia dovybaviť všetkými potrebnými prístrojmi a ochrannými prostriedkami a urobiť všetko pre to, aby sme sa vedeli postarať aj o ostatných pacientov so závažnými diagnózami a policajtov nechať pomáhať a chrániť, nie dávať nezmyselné pokuty v rozpore s Ústavou SR.

Obmedzenia majú zmysel v ohniskách nákazy
Celoplošné testovanie si vyžadovalo obrovské nasadenie zdravotníckych pracovníkov, pričom mnohí z nich išli zo služby do služby a pracovali na pokraji síl. Vyzývame preto vládu, aby urýchlene vyplatila sľúbené odmeny všetkým, ktorí sa na testovaní podieľali a zverejnila celkový objem finančných prostriedkov, ktoré musel štát na túto operáciu vynaložiť. Ak chce však vláda podchytiť rizikové regióny, tak by sa opatrenia mali zamerať výlučne na ohniská nákazy. Výsledky testovania navyše ukázali, že v podnikoch kritickej infraštruktúry sa počet pozitívne testovaných zamestnancov pohyboval na úrovni pár promile z celkového počtu.

Je čas diskutovať a obnoviť normálny život v krajine
Zamestnávateľské a podnikateľské združenia vyzývajú premiéra, aby si sadol so zástupcami zamestnávateľov, podnikateľov, samospráv a odborármi za rokovací stôl a vyhodnotil výsledky testovania z pohľadu firiem, zamestnancov a miest a obcí. Zároveň by mala vláda uvoľniť opatrenia a obnoviť normálny život v krajine. Nakoľko výsledky celoštátneho testovania priniesli pomerne priaznivé správy, nevidíme nateraz dôvod na to, aby ostali zatvorené školy, reštaurácie a hotely, či obmedzené ďalšie služby. Vláda by mala umožniť krajine normálne fungovať, samozrejme pri zachovaní všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení.

Zamestnávateľské a podnikateľské združenia preto veria, že premiér vyjde predstaviteľom zamestnávateľom v ústrety a bude chcieť s nimi diskutovať. V tomto období môže totiž pomôcť len otvorená komunikácia a konštruktívna debata. Predseda vlády a ani jeho členovia vlády nemajú možnosť denno-denne sledovať situáciu vo výrobných závodoch, preto by nemali prijímať rozhodnutia bez tých, ktorých sa tieto opatrenia najviac dotýkajú.

Ak však vláda rozhodne o tom, že reštaurácie, hotely či niektoré služby musia byť zatvorené, je potrebné nastaviť výšku štátnej pomoci v súlade s pravidlami, aké nastavila Európska komisia. Podľa nich podniky, ktorým medziročne klesli tržby o 30 %, budú môcť dostať príspevok k časti fixných nákladov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami. Slovensko by sa však zároveň mohlo inšpirovať aj Rakúskom. To významne podporilo cestovný ruch, gastro sektor a organizátorov a realizátorov veľtrhov a výstav, kedy zatvoreným prevádzkam  kompenzovalo 80 % tržieb z novembra 2019 vo forme príspevku.

Odporúčame vláde SR vypracovať manuál riešenia krízových situácií vrátane pandémií, tak aby opatrenia boli v budúcnosti predvídateľné a podnikatelia sú pripravení sa podieľať na ich príprave.