VÝZVA SLOVENSKÝM POLITIKOM.

(Bratislava, 25. november 2016)
Klub 500 je znepokojený z vývoja politickej diskusie na Slovensku. Súčasná situácia, v ktorej sa slovenskej verejnosti zo strany niektorých politikov ponúkajú témy, ktoré v národe vyvolávajú vášne a nevraživosť je z pohľadu Klubu 500 neprijateľná. V rámci korektného politického dialógu sa úplne vytratili témy ako hľadanie a diskusia k opatreniam na podporu hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov. Je nepochopiteľné, že v čase prijímania zákona roka – Zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 – a súvisiacich zákonov sa vôbec nevedie odborná diskusia o jednotlivých navrhovaných opatreniach a namiesto toho sa médiám „predhadzujú“ zástupné bulvárne témy. V tejto situácii je dôležité, aby každý občan, ktorý má podozrenie zo spáchania trestného činu oznámil rozhodujúce skutočnosti kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní a tieto sú povinné konať. Je neprijateľné aby predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, politických strán a tretieho sektora nahrádzali činnosť NKU, orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
Klub 500 v tejto súvislosti vyzýva politikov naprieč politickým spektrom, aby svoje úsilie venovali presadzovaniu opatrení, ktoré pomôžu ekonomickému rastu Slovenskej republiky a životnej úrovne jej obyvateľov tak, aby sa zo Slovenska stalo lepšie miesto pre život.