Výkonný riaditeľ Klubu 500: Plán obnovy pripravovali úradníci bez akejkoľvek diskusie s tými, ktorých sa to týka

Médium: Noviny.sk, Dátum: 20.04.2021

Ekonomika na Slovensku sa pomaly rozbieha a my do konca mesiaca musíme Európskej komisii predložiť plán obnovy. To, či je navrhnutý správne a čo všetko je ešte potrebné pre štart ekonomiky na Slovensku, ale aj o odmeňovaní mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách urobiť, hovorí v rozhovore výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Link na rozhovor TU

Začneme aktuálnou témou, keďže sa u nás včera opäť otvorili predajne. Videli sme, že niektorí ľudia boli ochotní stáť aj v niekoľkohodinových radoch. Ako to hodnotíte?

Určite sme radi, že dochádza k postupnému otváraniu ekonomiky. Videli sme, akým spôsobom sa žije v Amerike, ako sa žije v západných krajinách, takže sme radi, že konečne nastal tento okamih aj u nás, na druhej strane, je ale potrebné, aby si vláda ešte splnila svoje resty, ktoré má v tejto oblasti. To znamená, aby odškodnila podnikateľov, ktorí sú najviac dotknutí týmto lockdownom, aby odškodnila sektory, ktoré sú ešte stále uzatvorené, ako cestovný ruch, turistika, hotely, reštaurácie, kaviarne, ale takisto maloobchody a odvetvia v priemysle, ktoré prepadli cez to sito pomocí, ktoré boli v minulosti.

Ekonomika sa teda opäť rozbieha. Ako sme na tom s prípravou opatrení na jej zotavenie? Máme z vášho pohľadu pripravený dobrý plán obnovy, ktorý máme predložiť do konca mesiaca?

Prostriedky plánu obnovy sú práve tie, ktoré pripravila Európska únia na to, aby sa ekonomiky zotavili po kríze a aby si ekonomiky zabezpečili týmito investíciami trvalý a udržateľný ekonomický rast, ale taktiež podľa názoru Európskej komisie, aby sa EÚ zbavila závislosti od dodávateľov z tretích krajín, to znamená, diverzifikácia kľúčových dodávateľských reťazcov. Žiaľ, musíme konštatovať, že tieto témy, ktoré EÚ predstavila v metodike pripravovania plánu na Slovensku nie sú. Z nášho pohľadu je to dôsledok toho, že plán obnovy pripravovali úradníci bez akejkoľvek diskusie s tými, ktorých sa to dotýka, bez diskusie so zástupcami ekonomiky, so zástupcami priemyslu, pripravoval sa za zatvorenými dverami a verzia, ktorá bola zverejnená a mohli sme sa k nej vyjadriť, tak žiadne pripomienky už nie sú akceptované, nakoľko podľa toho, ako to ministerstvo deklarovalo, už sme v štádiu, kedy ho budeme odovzdávať Európskej komisii.

Čiže, čo podľa vás v tomto zrode chýbalo? Je tam ešte niečo, čo tam malo byť a nie je?

Ak sa bavíme o tom, že tieto investície mali smerovať do trvalého ekonomického rastu, tak v každom pláne obnovy by mali byť investície, ktoré tento rast zabezpečia, a to sú investície v súkromnom sektore, v priemysle, v poľnohospodárstve, do zabezpečenia potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti, ale takisto investície, napríklad v oblasti cestovného ruchu a turistiky, ktorá je na Slovensku oblasť dlhodobo podceňovaná, respektíve zanedbávaná.

Klub 500 o diskriminácii platov

Venujme sa teraz odmeňovaniu mužov a žien na rovnakých pozíciách, keďže z pohľadu žien, je to večne neuzavretá kapitola. EÚ v tomto smere chystá schváliť smernicu, aby zamestnávatelia nediskriminovali ženy v odmeňovaní. Čo na to Klub 500?

My v princípe nemáme žiaden problém s touto témou, vítame akúkoľvek iniciatívu, ktorá bude reálne smerovať k tomu, aby sa odstránila diskriminácia na akejkoľvek úrovni spoločenského života, či je to v práci alebo je to normálne v rámci života každého jedného obyvateľa. Musím s potešením konštatovať, že po prieskume v rámci členov Klubu 500, s touto témou nemajú absolútne žiaden problém a neboli identifikované ani žiadne problémy v rámci zamestnancov, respektíve zamestnankýň v Klube 500. Čo sa týka vašej otázky, žiaľ, tejto témy sa zhostili úradníci a byrokrati v EÚ a návrh, ktorí pripravili, je z nášho pohľadu, jednak v rozpore s nariadením o ochrane osobných údajov, ale v princípe, aj v praxi je nevykonateľný a žiaľ, musíme konštatovať, že znovu došlo k tomu, že v tomto prípade úradníci, ktorí nemajú žiadne praktické skúsenosti, pripravili niečo, čo by malo nejak takýto problém riešiť a tie návrhy sú veľmi zlé.

Čiže je to iba návrh pripravený pro forma, ak tomu správne rozumiem?

Je to návrh pro forma. Viete, v praxi sa napríklad navrhuje, aby boli rovnaké mzdy na rovnakých pozíciách v rámci celej skupiny podnikov. Ak si zoberieme príklad nejakej holdingovej štruktúry veľkého podniku, ktorý môže mať svoje prevádzky v Nemecku, Česku, na Slovensku, tak by to znamenalo, že muži a ženy na rovnakých pozíciách v Snine, Bratislave, Prahe, Mníchove, by mali mať rovnaký plat. Ak by tento plat nemali, tak by si 3 roky dozadu mohli vymáhať tento rozdiel na súde. Navrhuje sa tam dokonca, aby sa zverejňovali mzdy všetkých zamestnancov, čo bude spôsobovať absolútne negatívnu a zlú náladu na pracovisku. Na jednej strane, zamestnanca sa nemôžete opýtať na pracovnom pohovore, akú mzdu mal v predchádzajúcom zamestnaní, na druhej strane,  keď ste v zamestnaní, tak ju musíte zverejniť…To znamená, že sú tam veľmi paradoxné a veľmi zlé a nešťastné návrhy.

Takže podľa vás je tento systém zlý. Čo by ste v tomto smere navrhovali, aby sa to zmenilo?

V princípe sme presvedčení, že tento návrh by sa mal zastaviť, mal by sa zmiesť zo stola. EÚ by sa mala intenzívne venovať tomu, čo nás všetkých teraz trápi, a to je boj s pandémiou, príprave opatrení na zastavenie pokračujúceho znižovania konkurencieschopnosti EÚ, nakoľko v celosvetových rebríčkoch konkurencieschopnosť EÚ voči USA, alebo voči Číne dlhodobo klesá. Takže ak EÚ upadá, tak každé jedno takéto nešťastné opatrenie len prispieva k tomu, aby EÚ upadala ďalej a pokiaľ si to v Bruseli a v Európskej komisii neuvedomia, tak nás, žiaľ, nečaká nejaká ružová budúcnosť.