Vyhlásenie Klubu 500 k sankciám voči Ruskej federácii

Zamestnávatelia združení v Klube 500 zásadne nesúhlasia s uplatňovaním sankcií voči právnickým osobám z Ruskej federácie, schválených Európskou Radou 16. júla 2014 v Bruseli, ktoré pretavujú studenú vojnu do vojny ekonomicko-obchodnej. V časoch, kedy je pre Európu životne dôležité držať krok s dynamicky sa rozvíjajúcim svetom a spolupracovať s okolitými regiónmi, sa vrháme do nezmyselnej ekonomickej blokády s našim najväčším susedom na východ od Schengenských hraníc. Sankcie ublížia obom stranám a ich význam je diskutabilný. Obzvlášť pre krajinu, akou je Slovensko. Dopady sankcií budú mať nezvratné ekonomické následky pre slovenské firmy, nakoľko ruská strana už dnes nahrádza našich odberateľov firmami z tretích krajín. Opätovné spájanie zbytočne pretrhaných väzieb je niekedy až nemožné. 

Predstavitelia firiem združených v Klube 500 preto vyzývajú predsedu vlády Slovenskej republiky, aby pri tvorbe slovenských pozícií na pôde Európskej Rady využil všetky dostupné prostriedky na upokojenie situácie, nie na jej eskaláciu. Týmto zároveň žiadajú premiéra, aby sa v spolupráci s partnerskými krajinami zasadil za zrušenie nezmyselných sankcií. Všetci lídri európskych krajín nesú priamu zodpovednosť v prvom rade za život a záujmy svojich občanov a v tomto prípade nebudú platiť všetky krajiny rovnakú cenu.

Klub 500 odsudzuje akékoľvek násilné riešenie Rusko-Ukrajinského konfliktu. Preto aj s prihliadnutím na súčasné geopolitické posuny v ďalších častiach sveta by v tomto  konflikte mala podľa nás Európa ukázať, že vie byť užitočným sprostredkovateľom rozhovorov vedúcich k umierneniu situácie. Zatiaľ však máme dojem, že si pod sebou pílime konár.

Klub 500 verí, že riešenie situácie nie je možné hľadať na poli bojov, ale za rokovacím stolom, kde však nebudú brané za rukojemníkov ekonomické záujmy krajín. Sankciami spravila Európská únia zatiaľ len maximum pre hospodársky rast tretích krajín. A takéto hrotenie situácie je veľmi nebezpečné.