Vladimír Soták, predseda Klubu 500 na TA3 v Téme dňa škola a práca

Hostia: Vladimír Soták, predseda, Klub 500, Juraj Draxler (nom. Smer-SD), minister školstva, vedy, výskumu a športu

PREPIS ROZHOVORU

Škola a práca

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No a v štúdiu Televízie TA3 vítam podľa veku ako sa patrí najprv Vladimíra Sotáka a ministra školstva Juraja Draxlera. Dobrý večer, páni, vitajte.

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Dobrý večer.

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Dobrý večer.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Som vám vďačný za to, že ste prišli do dnešnej Témy dňa opäť k téme, ktorú sme už niekoľkokrát v Téme dňa v poslednom čase preberali, ale ako vidím, tá diskusia je stále pomerne živá. Svedčí o tom aj pomerne veľké množstvo mailov, ktoré sme dostali k dnešnej relácii. Ja by som sa iba vrátil k jednému z nich, ak dovolíte, tak na úvod, aby sme si naladili možno aj tú dnešnú tému a začali s dnešnou diskusiou. Veľmi pekne ďakujem za mail, dúfam, že sa pán Peter Stolárik neurazí, ak z neho budem citovať. Duálne školstvo, to údajne aspoň podľa jeho názoru vzniklo v Československu, v roku 52 sme vybudovali duálne školstvo a od nás sa vlastne šírilo potom ďalej. No po roku 89, a to už je známejší fakt, sa začalo v duálnom školstve diať všeličo iné, len nie nejaké napredovanie a postupne sme sa dostali až do situácie, keď nám naozaj chýba vzdelaná pracovná sila. Vieme, že tie prvé investície k nám prichádzali práve preto, lebo sme mali dobrú vzdelanostnú štruktúru, nie preto, lebo by sme boli nejakí extra lacní, aj keď to určite tiež zohrávalo fakt. Takže veľmi pekne ďakujem našim divákom a samozrejme aj pisateľovi tohto mailu za to, že zaznamenal aj tento fakt. Naozaj je to pomerne závažné, pretože už sme tu niečo mali, snažíme sa to obnoviť, aj keď v trocha inej forme. Poďme k jednotlivým otázkam, kam sme sa v poslednom čase pohli, už som spomínal, že niekoľkokrát sme diskutovali už aj v Téme dňa o tejto téme. Existuje už úplná zhoda medzi zamestnávateľmi a ministerstvom na znení zákona z vášho pohľadu, pán minister?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Tak možno ešte k tomu úvodu, duálne školstvo je niečo, čo sa rozvinulo ešte z toho pôvodne stredovekého systému učňov a v krajinách ako sú Rakúsko alebo v Nemecko vlastne tá kontinuita nebola nikdy prerušená, len sa vyvinula do nejakej modernejšej formy. V Nemecku napríklad fungovalo takéto vzdelávanie v rámci duálu takou pololegálnou formou až do roku 69, keď veľký federálny zákon vytvoril tomu jasný rámec. My tiež sme mali svoj druh odborného vzdelávania, ktorý súhlasím bol pomerne kvalitný a pomohol nám v takom relatívne dobrom rozbehu v 2. časti toho transformačného obdobia, teraz ale je potrebné, aby sme sa vyrovnali s tou situáciou, že nám starne pracovná sila a na druhej strane štát nie je schopný nakupovať veľmi drahé zariadenia do odborných škôl, je oveľa výhodnejšie, aby sa študenti vzdelávali priamo vo firmách. Rozpor, ktorý ste vy spomínali na začiatku, je rozporom, ktorý úprimne povedané nie je pre fungovanie duálneho systému až taký dôležitý. Z môjho pohľadu je podružnejší, ten rozpor je v tom, že a nie je to rozpor medzi mnou a pánom Sotákom, je to rozpor v tej zamestnávateľskej obci. Veľká časť zamestnávateľov trvala dlhý čas na tom, aby právomoc certifikovať pracoviská, ktoré poskytujú praktické vyučovanie, bola na nich. Veľmi dôrazne do tej diskusie vstúpil pán Soták v tom finiši, keď už bolo pripomienkové konanie k zákonu a pán Soták trvá na tom, že lepšie bude, keď si tú právomoc nechá štát. Z môjho pohľadu je nešťastné, že zamestnávatelia v tomto nie sú jednotní, pretože v prípade, že by zamestnávatelia jasne deklarovali, že táto právomoc má napríklad ostať na pleciach štátu, štát je schopný zabezpečiť tú certifikáciu zo svojich kapacít, len hovorím, my sme vychádzali vyslovene v ústrety zamestnávateľom, aby túto právomoc mali, keď ju už jednoducho chceli mať. Takže hovorím, pokiaľ sa zamestnávatelia zjednotia a budú chcieť mať jeden systém, deklarujú mi to, ja nemám problém s tým s tou podporou, z pohľadu štátu je to relatívne jedno.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Takže ak sa zjednotia, to je podmieňovací spôsob vyjadrenia. Pán Soták, naozaj asi štát nemôže riešiť to, aké rozporné názory majú jednotliví zamestnávatelia, alebo ich stavovské organizácie. To stavovské ste dnes okomentovali, tak isto pomerne ostro. K týmto jednotlivým záležitostiam, čo s tým ako tie názory zjednotiť, či ich vôbec zjednotiť je možné.

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ak dovolíte, pán redaktor, ja chápem, že pán minister nemôže mať ako všetky informácie z obdobia prípravy tohto tejto novely zákona, ale na novele tohto zákona sa pracovalo 2 roky. Konkrétne zástupca za Klub 500 chodil na tieto, na tieto zasadnutia, je treba povedať, že v roku 2009 bol prijatý zákon, na základe ktorého stavovské organizácie mali vybudovať systém, ktorý by skvalitnil odborné a odborné duálne vzdelávania. V tejto krajine je strašne málo ľudí, ktorí rozumejú pojmu duálne vzdelávanie. Po 2 rokoch diskusie z ničoho nič do toho nie ja som vstúpil, ale práve tí, ktorí sa vyhlasovali, že zastupujú Slovenskú obchodnú priemyselnú komoru, alebo Združenia automobilového priemyslu, ktorí v začiatku tohto roku úplne vypustili účasti na týchto stretnutiach, prišli s tým, že ten systém, ktorý bol schválený pred 5 rokmi, ktorý sa nenaplnil, tí ľudia, ktorí zo zákona mali niečo urobiť, neurobili nič. Neurobili agentúru, dokonca ani si len nezriadili účet. Títo ľudia prišli s tým, že bolo by dobré, keby štát dal im ďalších 5 rokov a peniaze na to, že oni niečo vybudujú. Problém je ale úplne niekde inde. V podstate neexistuje, aby tieto stavovské organizácie tak jak sú navrhnuté, oni doteraz nič nevybudovali, nemajú odborníkov a ja to poviem na jednoduchom príklade. Ja nepotrebujem ísť ani do Rakúska, ani do Nemecka, ani do Švajčiarska, pretože my máme školu, ktorá má cez 70 rokov. Za posledných 10-11 rokov z nášho systému sme nedali ani jednu nohu na úrad práce, ale takýchto škôl je viacej na Slovensku. Jedným, jedným z článkov duálneho vzdelávania je spolupráca zamestnávateľa cez inštruktora so študentami, ktorí prídu na pracovisko, pritom málokto si uvedomuje, že zamestnávateľ musí tým študentom dať osobné ochranné pracovné prostriedky, vybudovať im šatne, postarať sa o nich, o ich bezpečnosť, všetko a naučiť ich aplikovať teoretické vedomosti získané v škole v praxi. Títo inštruktori, týchto inštruktorov my máme viacej ako 300. Dnes to funguje tak, že my dáme zoznam na Obchodno priemyselnú komoru do Banskej Bystrice, kde opečiatkujú, že súhlasia s našimi inštruktormi, oni nemajú inú možnosť, pretože tí ľudia, ktorí dnes zo zákona disponujú pečiatkami, oni nemajú ani dunstu o tom, čo je hutnícka výroba, čo je výroba rúr a garantujú nám, že títo ľudia, keď prídu do fabriky, kde je hluk 120-130 decibelov, sa tam stratia, keď ich nebudeme strážiť, aby nešli, o tom nemajú ani páru. No, len…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Lenže inými slovami, pán Soták, je teda pravdou, že naozaj aj zamestnávatelia medzi sebou nemajú rovnaký názor…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie nie nie nie…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
A otázkou teraz ale je, čo s tým môže…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie. Na poslednej tripartite pán minister tam prítomná bol, všetci zamestnávatelia, aj predstavitelia RÚZ-ky, aj Združenia automobilového priemyslu povedali, nemáme problém a vieme si predstaviť, že toto bude riadiť štát. Model, ktorý, ktorý my navrhujeme, model ktorý navrhuje ministerstvo…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dobre, ak dovolíte, zostaňme pri tomto, budeme sa posúvať ďalej v tej diskusii. Pán minister, ja som niečo podobné počul aj od pána Holjenčíka. Áno, nemajú problém, môžu zdvihnúť ruky a povedať, boli sme tu naposledy v tej diskusii, tak isto to povedal, ak teda nebudú vytvorené tie podmienky, ak nebudú pre zamestnávateľov z ich pohľadu dostatočné, no tak nech to robí štát. Je tu teda ešte stále aj tá alternatíva?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Áno, tá alternatíva tu vždy je. Na tripartite zamestnávatelia povedali, áno, vieme si predstaviť aj to, že tú certifikáciu bude mať štát, ale potom to už nie je duál. Takže oni majú také vyhýbavé odpovede, pokiaľ zamestnávatelia veľmi jasne deklarujú všetci, alebo ich dominantná časť, že chcú, aby táto právomoc zostala štátu, ja si to viem predstaviť a ja si myslím, že to nie je až taký problém, z kapacít štátu nie je problém zabezpečiť ten certifikačný systém.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
To znamená, ministerstvo by malo dostatočný…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ak, ak dovolíte…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Počet ľudí, odborne vzdelaných, zdatných, ktorí by to zabezpečili…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Ministerstvo ich do veľkej miery má, predsa my máme štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý sa odborným vzdelávaním tak či tak zaoberajú, samozrejme bola by to otázka nejakého dobudovania kapacít, ale technicky by to možné bolo. Len hovorím, problém je v tom, že naozaj veľmi dlhý čas zamestnávatelia deklarovali a stále deklaruje ich dominantná časť, aspoň teda, keď sa za dominančnú časť považujem numericky tie zväzy, ktoré vstupovali do tej diskusie, že oni chcú mať tú právomoc, pretože oni sú schopní si to odcertifikovať. Ja si myslím, že by to schopní boli, ale rovnako si viem predstaviť, že by to robil štát. Pre mňa je len problém, že je to naozaj nešťastná diskusia, pretože nás oberá o čas, ktorý by sme mohli možno produktívnejšie venovať niečomu inému, ja musím povedať, že už tá diskusia, ktorá sa vynorila okolo duálu, v celku zaujímavo naštartovala iné otázky okolo hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom, kde ja teraz rokujem s rakúskymi investormi o tom, že by mohli prípadne dať dokonca nejaké výskumné kapacity na Slovensko a veľmi rád by som sa už pohol ďalej v tomto a musím povedať, že takéto vojny okolo, ako hovorím ešte raz podružnejších častí toho zákona ma bohužiaľ oberajú o čas.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Pán Soták, takže zdá sa, že ministerstvo to berie na, berie alternatívne a loptička je teraz na strane zamestnávateľov…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
No, takto, aby sme mali naliate čisté víno. Toto, keď, keď viete zobrať na kameru, je súčasný stav. Hej? Stav, kde je ministerstvo, kde sú ako tomu hovoria stavovské organizácie, hej, plus župy, ktorí za 5 rokov mali urobiť systém, ho neurobili, lebo nemajú ľudí, nemajú prostriedky na to a nemajú odborné vedomosti a nikdy to neurobia. A vládny návrh dnes medzi to hodil ešte, ešte Radu zamestnávateľov, hej, medzi to a celý problém spočíva v tom, pán minister má pravdu v jednej veci, že tých ľudí má, lebo ja som presvedčený, že na školstve je ľudí dosť. Tuná existuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a my navrhujeme a my navrhujeme, to nie my, toto potvrdili aj Rakúšania, ktorí ktorým sa zaplatili za výskum a my navrhujeme, aby bolo na vrchu ministerstvo, aby bol Štátny inštitút, ktorý si doplní ľudí koľko potrebuje od stavovskej organizácie odborníkov, ktorí majú hej, ale aby tam neboli bývalí ministri financií, ktorí nepotrebujú duálne vzdelávanie, to znamená, že toto je jediný stav, ktorý my môžme hej, zabezpečiť riešenie problému, ktorý tu je. Systém v Rakúsku, aby bolo, aby bolo jasné, tak isto je to riadené štátom, a to isté platí aj v Nemecku. Ale, pán redaktor, ja by som chcel jednu, jednu vec povedať, aby to nebolo, že vojna medzi mnou a pánom ministrom, alebo že Soták niečo chce, lebo dnes, dnes sa to takto deklaruje. Soták niečo, Soták nechce nič. Soták má vybudovaný systém, ktorý je funkčný a ktorý bude fungovať, či sa prijme zákon alebo nie. Ja nie som za to zodpovedný. Pán redaktor, v parlamente dnešnom sedí 27 bývalých ministrov a štátnych tajomníkov, plus bývalý premiér, 6 súčasných primátorov a starostov, 2 bývalí primátori, starostovia, 2 predsedovia samosprávneho kraja a sú tam ďalší ľudia, ktorí v minulosti zastávali po voľbách z politických strán štátne funkcie. To nie je problém súčasného ministra školstva, ani súčasnej vlády, my sme za 15 rokov zničili školstvo a ja tvrdím jedno, naštartujme diskusiu o reforme školstva, ktorá bude vychádzať z demografického vývoja a z potreby priemyslu a vytvorme podmienky, aby sme mladým ľuďom pripravili podmienky, aby boli perfektne pripravení do života, dnes to tak nie je…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
V poriadku, ja som len za, radi takú diskusiu samozrejme na TA3 odvysielame a urobíme všetko pre to, aby tie informácie sa dostali aj k divákom. Faktom ale je, ak sa nemýlim, pán minister ma opraví, že ten zákon o odbornom vzdelávaní, o ktorom teraz hovoríme, je už v druhom čítaní, respektíve už je vo vysokom štádiu rozpracovanosti a čo s tým teraz, ak ste aj spomínali Národnú radu. Pán minister, vidíte tam ešte priestor, že by sa teda zmenili takto zásadné kontúry toho zákona?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Dokonca myslím, že to veľmi úspešne prešlo do druhého čítania, za čo som rád a poslancom ďakujem. Áno, technicky to je možné, že by sa zmenili kontúry, ja hovorím, že ten certifikačný systém nie je až takou podstatnou časťou fungovania toho duálu, to možno mediálne sa okolo toho vytvorili práve preto, že sú tam rôzne záujmy, možno častokrát aj osobného charakteru, tak sa vytvorilo okolo toho trošku taký hluk, ale naozaj ten to, už ako to bude certifikované, je druhotná vec. Ten zákon je podľa mňa veľmi dobre pripravený a sme pripravení na to, aby sme sa začínali učiť pracovať s duálom od, od septembra, ale v prípade, že by to naozaj bola deklarovaná širšia vôľa, aby mal na starosti ten certifikačný proces štát, tak štát to schopný zabezpečiť je.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
To znamená, tá loptička odohraná zamestnávateľmi na vašu stranu, keď povedali teda, ak teda štát chce, nech si to nechá. Z vašej strany je zase…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Nie, zamestnávatelia musia povedať, že oni naozaj chcú, aby to štát mal…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pán redaktor, dovoľte mne…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ešte len dokončím. Je odohrávaná teraz naspäť vami, že teda máme naozaj Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý to zvládne podľa vás?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Zvládne, museli by sme dobudovať niektoré kapacity, nebolo by to zasa až také jednoduché, ale zvládli by sme to.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Pán Soták.

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pán redaktor, ja nikdy neustúpim hej, z toho, že z ústavy za východu mladej generácie je zodpovedný štát. Nikto nemôže povedať, že programové vyhlásenie vlády hej, tejto vlády nehovorí o tom, že budú, že nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva. Ja si myslím, že máme mesiac času, my v tomto zákone máme problém ten, aby ministerstvo sa prihlásilo ku tomu, že on ho bude riadiť, hej, odborné školstvo, zoberie do spolupráce zástupcov stavovských organizácií, hej a duálny systém tu funguje, my tu nič nepotrebujeme budovať. My keď toto neurobíme, keď prijmeme tento zákon, o 5 rokov zistíme, sme neurobili nič, že sme neurobili nič a prví absolventi vyjdú o 10 rokov. To znamená, tento zákon je veľmi zlý, hej, ministerstvo je veľmi tvrdohlavé, ja som na toto upozorňoval, my sme s pánom ministrom sedeli aj osobne a boli sme aj na tripartite…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Čo teda navrhujete, odložiť prijatie toho zákona, kým to bude jasné, alebo…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie. To sa dá v priebehu mesiaca vydiskutovať. Budúci týždeň, keď si k tomu sadneme a stačí na to jeden poslanecký návrh, aby tam prerobili 5 paragrafov, alebo 4, alebo 3 a všetci poslanci, ktorí sú v Národnej rade, musia tlieskať tomu, že sa prihlásia, hej, k zodpovednosti štátu za východu mladej generácie. O tom sa nemusíme baviť, že aká nekvalita nám vystupuje zo škôl a ja, ja poviem takto, pre mňa, pre mňa na diskusiu o duálnom školstve môže byť iba človek, ktorý zo svojich peňazí dal peniaze na výchovu študentov, na platy učiteľov, hej, vytvoril im podmienky na to, aby deti boli zapracované a ukážte mi jednu školu, pán minister, ak mi nájdete školu, ktorá má lepšie zapracovaný duálny systém ako má Podbrezová, hej, som ochotný vám umyť auto na víkend a vypucovať to a chcem povedať jednu vec. Pán redaktor, neopomínajme to, že na dnešnej tlačovke sa za tento systém, ktorý my navrhujeme, postavil aj najväčší exportér Volkswagen a…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No v tom som trocha, to som bol trocha v rozpakoch aj ja, pretože naposledy tu sedel človek z pán, človek z Združenia automobilového priemyslu…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Áno…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ktorý zasa súhlasil ale s týmto návrhom zákona a dnes tam sedel zástupca Volkswagenu, dnes som z toho úplne…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pán redaktor, pán Holeček sem prišiel, hej a prezentoval svoje názory, neprezentoval názory spoločnosti Volkswagen. Ja som bol oslovený…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No ale nie je to práve dôkaz toho, že má pán minister pravdu v tom, že problém je niekde u vás?…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie nie nie nie. Ale pán, ja nechcem z tohoto pána ministra viniť za niečo to, hej? Tu je dôkaz toho, že niektorí predstavitelia zamestnávateľských spolkov veľmi radi prezentujú svoje názory ničím nepodložené a radi by /nezrozumiteľné/ trafiku. Ja chápem, že je dobré získať trafiku, že urobíme nejakú agentúru, hej, rovno už hovoria, na tripartite bolo povedané, pán minister, dajte nám 800 000 a my pripravíme nejaký model. A ja hovorím, nepotrebujeme žiadne peniaze, máme dosť štátnych úradníkov a keď sú takí frajeri, že majú odborníkov na odborné vzdelanie, nech to dajú ministerstvu školstva na vlastné náklady, nech tí ľudia tam chodia…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dobre. Pán minister, reakcia a potom otázka…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Ja len dovoľte, aby som reagoval, samozrejme pre mňa sú názory pána Sotáka relevantné práve preto, že jeho škola je široko vychvaľovaná, takže ja si vždy rád vypočujem…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pozývam vás…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Aj sa teda rád, rád prídem pozrieť…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ukážeme vám všetko…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
A, a som zároveň rád, že povedal tiež ďalšiu podstatnú vec, budem parafrázovať. Je dôležité, aby o duálnom vzdelávaní hovorili ľudia, ktorí sú schopní ho aj financovať a ktorí naňho dávajú peniaze. To je ďalší taký drobný rozpor, ktorý sa tam vynoril, lebo časť zamestnávateľov opäť v tom finiši prišla s tým, že by chcela vyššie finančné motivácie na systém duálneho vzdelávania. Opäť to bolo trošku nešťastné, pretože sa to vynorilo vyslovene vo finiši prípravy toho zákona, samozrejme, my nie sme v tej situácii ako sú Nemci napríklad, ktorí sú schopní si to zafinancovávať vyslovene na svoje náklady, tak preto štát ponúkol pomocnú ruku tými daňovými úľavami aj tým, že sme schopní dať nejakú hotovosť zamestnávateľským zväzom, aby si zaplatili pracovníkov, ktorí budú potom pracovať v tom certifikačnom systéme, ale áno, tiež som rád, že mám tu aj takúto podporu v tom, že časť tých nákladov naozaj musí byť na pleciach zamestnávateľov, pretože je to jednoducho ich zodpovednosť a oni si tú pracovnú silu vychovávajú sami pre seba.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No ale tam je otázkou, že samozrejme pán Soták zastupuje cez Klub 500 firmy, ktoré majú nad 500 zamestnancov…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Áno…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Minimálne je to teda 7 500, keďže…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
A nebavíme sa o podiele na HDP, hej a na exporty…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
A tak ďalej. Ale, pán minister, čo potom menšie firmy, ktoré tak isto častá otázka a téma, o ktorej diskutujeme s pánom Sotákom, malé a stredné podniky kontra veľké podniky, budú aj tie sa potom môcť zúčastňovať na takomto duálnom systéme, ak teda bude to zamerané možno na tie, ktoré sú schopné…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Môžem na to ja reagovať?…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Sú zaplatiť? Najprv pán minister, potom pán Soták…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ja vám to uľahčím. Môžem vám to uľahčiť?…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Ja len veľmi krátko, ak dovolíte…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Pán minister…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
To nie je otázka malé firmy verzus veľké firmy, je pravda, že v tejto chvíli dominantne sa k duálu hlásia niektoré z tých väčších firiem, z tých väčších investorov, lebo tam majú vysokosofistikovanú výrobu, kde si musia veľmi draho pripravovať pracovnú silu. Na druhej strane sú aj niektoré malé a stredné podniky, pre ktorých by to bol veľmi jednoduchý systém, ako si vyškoliť pracovníkov, takže ja si viem predstaviť, že sa do toho zapoja aj niektoré menšie a stredné podniky, ale naozaj v tejto chvíli dominantne prichádza ten hlas od špecifických firiem, ktoré majú napríklad strojársku výrobu, veľmi, veľmi špecifickú, takže naozaj tam potrebujú vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorých si dlho pripravujú a práve takéto firmy, ktoré tu majú dlhodobú perspektívu, že ostanú na Slovensku, budú tu pôsobiť, tí na nás tlačia, že duál potrebujú a už chcú, aby ten zákon konečne bol prijatý.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Bol to výrok bývalého ministra hospodárstva, pán Soták, ktorý povedal, že ten váš návrh je pripravený pre 15 firiem.

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Viete čo, pán bývalý minister hospodárstva nech si spytuje svedomie, pretože namiesto toho, keby robil na projekte Singapur, venoval sa odbornému školstvu, tak mohol niečo urobiť. A ja zodpovedne hovorím, pán bývalý minister hospodárstva, hej, pre odborné školstvo neurobil nič, aj s jeho štátnym tajomníkom, mám ho tu na zozname tých ľudí, ktorí zodpovedali a nerobili, ale chcem povedať jednu vec. To, čo my navrhujeme, nie my, čo táto krajina potrebuje. Hej? Bez ohľadu na to, či sa jedná o veľké, hej, stredné, alebo malé podniky, hej, nakoniec aj živnostníkov, ktorí môžu vymyslieť nové veci, to potrebuje odborne vzdelaných mladých ľudí, ktorým štát spolu so školami a so za ich budúcimi zamestnávateľmi vytvorí podmienky také, že títo absolventi po skončení školy okamžite nastúpia do zamestnania, nie na úrady práce a nebudú dostávať 300 alebo 400 eur, ale budú robiť za 700, 800, 900 eur podľa regiónov, kde čo ako. A ak toto mne vykladá niekto sa vyhlasuje za zamestnávateľa, pre mňa títo ľudia, ktoré, ktorí vstúpili do tohto zákona, a to presadili na ministerstve, nie sú zamestnávatelia, hej, ktorí s ktorými ja by som sa mal baviť o odborom a duálnom vzdelávaní…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Prečo, lebo sú príliš malí? Teraz sme sa rozprávali o tých malých a stredných firmách…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie! Lebo nikdy títo predstavitelia, títo prezidenti nedali svoju korunu, hej, cudzím deťom, aby boli vzdelanejší, učiteľom, aby mali vyššie platy. Hej? Naši učitelia dostávajú 13. a 14. plat, my platíme štipendium od 1. ročníka, od 1. dňa platíme, pán minister to uvidí, keď príde ku nám, štipendiá. Hej? Keď chodia na prax, platíme im prax. Už dnes v 4. ročníku naši majú až 48 % podiel praxe. Volkswagen hovorí 70 až 80…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Prejdime teda ešte raz k tomu systémovému, k tým systémovým otázkam, je to teda aj pre malé a stredné podniky?…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Samozrejme…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Budú sa môcť aj na tom vašom návrhu, ak prejde…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Samozrejme…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Podieľať?…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pán redaktor, stačí, aby bol urobený systém, musí to riadiť štát a škola, ktorá, ktorá vychováva strojárov, stavbárov, do vedela, že keď vo svojom okolí osloví malé a stredné podniky, ktorým ponúkne, že má takýchto, takýchto absolventov, alebo podniky prídu za školou, vychovajte mi sústružníkov, frézarov, zámočníkov, stavbárov, murárov, tesárov, ja garantujem, že tieto deti týchto absolventov zoberiem do zamestnania, dám im zmluvu, hej, kde sa zaviažem, že po skončení školy ich zoberiem…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No, a teraz ma zaujíma ten proces, čo sa  bude musieť stať, kto to opečiatkuje, kto dá potom na to peniaze a koľko?

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pán redaktor, to, to nemôžu robiť tie stavovské organizácie, na toto pán minister má pravdu, hej, keď pod ministerstvom bude jedna inštitúcia, ktorá to tu bude mať, dnes máme 220 stredných odborných škôl. Duál na duál možno prejde 10, 20, 30, 40 škôl. Tí ľudia, ktorí sa dajú vyškoliť na ministerstve, dokážu prísť raz na túto školu a zistia, sú tam vytvorené podmienky, je tam postarané o deti, sú tam inštruktori, aké majú vzdelanie, akú majú prax, dostávajú deti štipendium, dostávajú oblečenie, majú ochranné pomôcky, majú zabezpečenú stravu a povedia, s touto školou nemáme problémy a toto potvrdí a budú spolupracovať, hej, priamo so zamestnávateľom, ale nie so stavovskými organizáciami…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dobre…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Tie za nič nezodpovedajú. 5 rokov mali čas a nič neurobili.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Takže, ak by to bol, aby sme to zjednodušili, pán minister, som malý a stredný podnik, potrebujem konkrétnych ľudí smerom do budúcnosti, viem, že ten malý a stredný podnik má perspektívu tých 5 rokov, kým tí ľudia naozaj prejdú tou strednou školou, budú vzdelaní. Čo musím urobiť na to, aby som sa mohol zapojiť do duálneho vzdelávania, aby som dostal tých ľudí potom naozaj o tých 5 rokov vyškolených a zdatných, aby na druhý deň mohli nastúpiť do práce?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Uzavriete zmluvu so strednou odbornou školou a uzavriete učebné zmluvy so študentami tejto strednej odbornej školy, ktorým vy ponúkate, že ich vyškolíte na svojom pracovisku. Okrem toho musíte, keďže je to čiastočne ako keby pracovnoprávny vzťah, odoslať aj nejaké prihlášky do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, ale viac už s tým papierovanie nemáte, pretože to sme sa snažili práve ušetriť, aby nebolo nutné tohto študenta ošetrovať podobne, ako sa ošetruje napríklad zamestnanec, takže je to podstatne jednoduchšie. Dokonca, keď sa ešte vrátim…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Čo musí urobiť ten /nezrozumiteľné/? Áno…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Len k tým menším firmám, my sme sa im snažili vyjsť v ústrety, takže menšie podniky tam majú úľavu, čo sa týka napríklad priestorových podmienok a oveľa ľahšie sa zapoja do duálu, ako tie veľké firmy, ktoré musia spĺňať trošku náročnejšie kritériá.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
A čo by som musel urobiť, keby som bol teraz takou školou, ktorá chce spolupracovať s týmito jednotlivými firmami, kam musím ísť pre tú pečiatku, aby som mohol spĺňať tie podmienky a mohol sa zapojiť do tohto systému?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Myslím si, že ako škola toho musíte urobiť veľmi málo. Ja si myslím, že firmy budú chodiť za školami a ponúkať im, aby s nimi uzavreli zmluvu, a potom si firma už zoberie žiakov k sebe na tú praktickú výučbu…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No ale musím mať zdatných pedagógov, musím dostať opäť tú certifikáciu…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Ten systém, ten systém nijako nekomplikuje život samotným školám, pretože naozaj jednoducho sa stane to, že tá praktická časť prípravy, bude prebiehať vo firme. Škola bude fungovať tak ako dovtedy, až na to, že tá časť študentov, ktorá jednoducho absolvuje praktickú prípravu, ju nebude absolvovať v dielni v škole, ale bude ju dúfam pri v tých najmodernejších technológiách v danej firme absolvovať a takto sa naučí presne, ako pracovať v modernom prostredí v modernej firme.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dobre. Nech sa páči, pán Soták.

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Môžem? No, pán minister, ku tomu, aby toto škola mohla urobiť, musí urobiť veľmi veľa, lebo tieto spoločenské, nie, stavovské organizácie, hej, si rozdelili priemysel, počkajte, nájdem to. Rozdelili si priemysel, pozrite, tu je to takto hrubým popísané, lebo je toho veľa, hej a keď je napríklad Stredná odborná škola v Banskej Bystrici a má 6 profesií, tak ona musí pán riaditeľ, alebo jeho ľudia musia /nezrozumiteľné/ 6 inštitúcií a pýtať si pečiatky o tom, aby on mohol normálne učiť. Pritom tí ľudia, ktorí dávajú tieto pečiatky, možno, možno majú nejaké vzdelanie, ale ja tvrdím, nemajú ani záujem, ani, ani dunstu o tom, čo sa na tej škole učí. V tom je problém a dnes no musí prísť za nimi a prosiť si pečiatku, dajte mi pečiatku, pretože ja mám školu, ja mám učiteľov, ja, ja mám systém, kde umožňujem deťom nabrať skúsenosti aj praktické a ja nechcem menovať tie stavovské organizácie tu, pretože, pretože to ani nestojí za to, ale zobrali si na seba jarmo pred 5 rokmi a nič z toho neurobili. Pán redaktor, keby to fungovalo a bolo jasné, ja to nebudem kritizovať. Ja systém v Podbrezovej nebudem meniť, nech stavovské organizácie sa rozlejú na kolomaž, pretože, pretože tak ako povedal zástupca Volkswagenu, pokiaľ tento systém sa nenastaví tak, hej, že bude to riadiť štát, tak budeme sa obracať na Nemeckú obchodnú komoru a budeme robiť systémom, ktorý využívame pri duálnom vzdelávaní vo všetkých krajinách, kde montujeme autá. A pritom s Volkswagenom my sme na túto tému komunikujeme posledný mesiac. Ja nemôžem za to, ja nemôžem za to, že predtým tí ľudia, ktorí mali počúvať názory Volkswagenu, to nerešpektovali, ale chodili za pánom ministrom a jeho ľuďmi a ja tvrdím, že ho zavádzali.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
V poriadku, takže vy hovoríte, že z tých stavovských organizácií to má prejsť na úrad, ktorý bude priamo podliehať ministrovi, ale kde budú aj zúčastnené aj tieto…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie. Pán redaktor, nerozumieme si, ja hovorím…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Áno?…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ja hovorím, že má to riadiť štát, ja to ešte raz ukážem…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Áno…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ja to ja vám tom nechám tu, to môžte mať, hej, ja vám to nechám. Pozrite, jak toto je pekné. Ja hovorím, má to riadiť štát cez svoju inštitúciu a tá do tej inštitúcie nech nadelegujú stavovské organizácie zástupcov, ktorí budú pomáhať odborne a spolupracovať s ministerstvom školstva, hej…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No, veď to je to, čo ja hovorím, že tam bude štátna inštitúcia…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
A potom bude jedným smerom komunikácia na zamestnávateľov, školy, na zriaďovateľa. Hej? To je strašne jednoduchý model…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Takže konieckoncov tá škola by potrebovala 1 pečiatku a nie 6…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Samozrejme. Samozrejme.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dobre. Je to ešte na diskusiu a pomerne obsažnú, ak si, ak si teraz predstavujem, čo všetko ste už dnes večer povedali. Pán minister, chcete ešte reagovať?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Je to na diskusiu, ale opakujem, pre mňa je trošku nešťastné, že z tejto otázky, ktorá nie je pre fungovanie duálneho systému jedna z tých naozaj kľúčových, že okolo tohto sa rozhorel medzi zamestnávateľmi takýto konflikt. Ja som bol v celku rád, keď som videl v posledných týždňoch, že ja neviem, vychádzali články vo /cudzí výraz/ v Rakúsku, kde chválili ten zákon a Slovenskú republiku za to, že takto dynamicky vie pripraviť premenu a reformu odborného vzdelávania, v tejto chvíli práve kvôli takýmto konfliktom medzi zamestnávateľmi, vzbudzuje to trošku také zbytočne podľa mňa negatívny imidž aj smerom navonok, ale samozrejme ja som pripravený rokovať ešte ďalej, konieckoncov ja mám v kalendári už teraz rokovania so zamestnávateľskými zväzmi, som ochotný rokovať aj s jednotlivými firmami a poďme ďalej diskutovať o tom, ako ešte doťahovať detaily toho zákona, lebo ešte raz deklarujem, ten zákon ako taký je určite dobrý, treba sa dohodnúť na takýchto otázkach, ale musíme byť pripravení od septembra naozaj duálny systém začať rozbiehať.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Aké budú vaše ďalšie krok, pán Soták?

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Za prvé, medzi zamestnávateľmi nie sú pán minister takéto rozpory, my sme si to vydiskutovali pred tripartitou a na tripartite, tam ste počul, že predstavitelia RÚZ-ky, asociácie, dokonca aj Združenie automobilového priemyslu povedal, že si vedia predstaviť, že to bude riadiť štát, hej, to je veľmi jednoduché, ten zákon je zlý tak ako je teraz a ak ho prijmeme, tak budeme pokračovať v tom zlom, čo tu máme, ale to nie je moja zodpovednosť. To je zodpovednosť vlády, hej, ja mojou povinnosťou len preto, že tomu rozumiem, tomu naozaj rozumiem, upozorniť na nedostatky, ktoré sú tu a zdôrazňujem, zdôrazňujem, my potrebujeme urobiť reformu školstva na základe súhlasu celého politického spektra, čo sedia v parlamente. My sa tu dohadujeme o jednom maličkom probléme, hej, odborné školstvo a politici, ktorí, ktorí roky sedeli, riadili tento štát, ktorí toto mali robiť, sa nezaujímali o školstvo, hej, urobili veľmi málo pre to, takže toto je treba prijať celú reformu…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ale súhlasíte s tým, že to vyjadrenie, ktoré ste teraz povedali, že vedia si to zamestnávatelia predstaviť je pomerne vágne. Zamestnávatelia by mali možno jasne povedať, že teda nie, chceme, aby to bolo takto, lebo tá alternatíva tu je, to je jedna vec…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pán redaktor…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Áno…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Takto. Nič nebránilo ministerstvu, hej, hneď po tripartite poobede si sadnúť so zamestnávateľmi, ja nemám problém osloviť zamestnávateľov, 250 exportérov, dokonca aj členov Republikovej únie Slovenska a veď nakoniec v tom stanovisku tu, tu je odprezentovaný v tomto materiáli. Pán Oravec, ktorý jednoznačne povedal, a to je členom RÚZ-ky, hej, že tento návrh je správny. Obchodná poľnohospodárska komora povedala, že to je správne, takže to je, tu je problém len ten, že keď sme na toto upozorňovali, hej, tak ministerstvo tvrdohlavo, hej, si šlo po svojom a ja neplatím dane na to, aby mne štátni úradníci nariadili, ako mám rozprávať, lebo keď je niečo modré…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
V poriadku…

Vladimír SOTÁK,
Klub 500
——————–
Tak je modré, keď je čierne, čierne a mne nepovedia a budeš tvrdiť, že to je žlté. Nebudem to tvrdiť, hej a ja, ja len dávam dobrú radu. Hej? Chráňme si to najdrahšie čo máme, a to sú deti. Nemáme tu nič drahšie, cennejšie v tejto krajine, jak ľudský potenciál. A my takto sa správame ku ľudskému potenciálu, ja nechcem sa vyjadriť ku iným problémom, kde, kde deklarujeme, že si vážime ľudí a nevážime si…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ja vám poviem, čo urobím ja, pán Soták. Ja vám poviem, čo urobím ja, po tejto relácii, pán Soták, sadnem si, zdvihnem telefón a zavolám všetkým ostatným zamestnávateľským zväzom…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Zavolajte…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Videl som ich vyjadrenia a konieckoncov už sme tu o tom viackrát diskutovali. Ak budú naozaj tie jednotné stanoviská, urobíme ďalšiu diskusiu a predpokladám, že nebude problém, ak to bude pomerne jednotné, alebo aspoň teda väčšinové, aby sa ešte tá dikcia zmenila. Mýlim sa pán minister?…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Urobme diskusiu, zavolajme školy, urobme diskusiu na 2 hodiny, hej, pomôžeme vláde, pomôžeme politikom prekonať problém, do ktorého sa im nechce. Hej?…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ten záujem je samozrejme dobrý a cieľ je ešte lepší. Pán minister…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Pán redaktor, nemýlite sa, akonáhle ostatné zamestnávateľské zväzy deklarujú, že je tu vôľa zmeniť ten certifikačný systém, ako som povedal, z pohľadu štátu je to relatívne jedno, my sme pripravení to len podporiť.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ale opýtam sa aj vás, pán minister, na tej dnešnej tlačovej konferencii, ale to je známy fakt, zaznela ďalšia informácia od pána Rosinu z ďalšej veľmi významnej slovenskej firmy a nechcem nad tým polemizovať, samozrejme sú to hrubé čísla, až 60 % absolventov stredných škôl chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale z tých vysokých škôl 25 % z nich končí na úrade práce. Tuto to naozaj a to asi je aj zase gro toho, o čom hovorí pán Soták, bude to chcieť politickú odvahu a odhodlanie urobiť niečo aj s vysokým školstvom. Pôjdete aj, všimol som si, že teraz ste napríklad urobili nejaké kroky voči dvom vysokým školám, budete aj v tomto trende pokračovať tak, aby tá kvalita vynikla?

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Keď hovoríme o duálnom systéme, hovoríme v týchto dňoch o ňom v súvislosti so strednými školami, ale duálny systém samozrejme si môžme predstaviť v určitom zmysle aj pri fungovaní vysokých škôl a áno, ja sa hlásim k tomu, že je potrebné, aby sme trošku prepájali tú podnikovú prax aj so štúdiom na vysokých školách, konieckoncov máme národný projekt, ktorý prináša v celku zaujímavé výsledky a nejaké pilotné projekty, to je dôležité a je dôležité, aby sme v ňom ďalej pokračovali, máme na to aj peniaze z Európskej únie, Európska únia v rámci programu Horizont 2020 ponúka v celku zaujímavé finančné prostriedky na rozvíjaní systému priemyselných doktorátov. Je to taká veľmi módna téma v Bruseli, pretože tieto doktoráty fungujú veľmi dobre v severských štátoch a zvyšok Európy sa snaží od nich si zobrať príklad. Takže samozrejme, že je dôležité, aby sme zmenili nie len stredné odborné školstvo, ale aby sme aj prispôsobili vysoké školy tiež modernej dobe…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Takže nebudete sa rozpakovať ísť aj cestou možno chirurgických rezov a urobiť niečo aj s tou kvantitou, ktorá neprináša úplne najlepšiu kvalitu na vysokom školstve…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Určite sa nebudem rozpakovať, konieckoncov už som niekoľkokrát deklaroval, že ten trh s vysokoškolským vzdelaním, je jednoducho presýtený, tam treba byť prísny, ja myslím si, že som dokázal už niektorými krokmi v posledných dňoch, že prísny viem byť a myslím si, že aj to, ako som nie na verejnosti, ale u seba komunikoval s predstaviteľmi už existujúcich súkromných vysokých škôl, kde som im tvrdo deklaroval, že nemajú predlžovať agóniu a že ministerstvo nepodporí ich ďalšie fungovanie, keď nie sú sami schopní ukázať,že majú životaschopný biznis model, myslím si, že budeme vidieť výsledky tohto v praxi. Budú zanikať vysoké školy v priebehu nasledujúceho 1-2 rokov, už budeme vidieť niekoľko takýchto príkladov.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Páni, keď nič iné, tak dnešná diskusia nahrala vám obom na smeč. Vám, pán Soták, v ďalšom rokovaní s kolegami zo zamestnávateľských zväzov a možno aj vo vypracovaní toho jednotného alebo jednotnejšieho stanoviska k tomuto zákonu…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Nie mne, ja to nepotrebujem. To potrebuje táto vláda…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No ste jeden, jeden z nich a čo si budeme hovoriť, jeden z tých vplyvnejších…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Tento štát to potrebuje, ja som len upozornil na problém, ktorý rieši, je treba a som povedal, ako sa dá riešiť. Veľmi jednoducho. Ja nič nepotrebujem. Hej? Celé 2 týždne nič iné nepočúvam, že Soták niečo chce, Soták nechce nič…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
V poriadku…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Soták nechce pozerať na nekvalitu, ktorú produkujú vysoké školy, Soták nechce pozerať na nekvalitu, ktorú produkujú stredné školy…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Myslel som vás ako jedného zo zamestnávateľov, ktorí sa na niečom asi budú musieť dohodnúť…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Samozrejme ja budem s nimi komunikovať, hej a…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dobre…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
A aj nikdy, po mne nikto nemôže chcieť, aby ja som skĺzol, hej, ja, ja nie som, ja nie som úradník, ktorý prišiel včera, hej…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
V poriadku…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Z vedľajšej dediny, pán minister, či pán redaktor…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Určite ešte o tomto, o tejto téme budeme počuť…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Ja som tu a viem, o čom hovorím. A pán minister najlepšie urobí, keď prijme môj, môj návrh, náš návrh, pretože bude úspešný. Ak ho neprijme, bude neúspešný, hej a s ním sa bude stretávať nie, nie kým bude ministrom, hej? Aj o 20 rokov…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
V poriadku. Čo sa týka tých nahrávok na smeč, pán minister, vám možno naozaj cestou toho, aby sa niečo urobilo, či už so stredným alebo vysokým školstvom. Prajem vám naozaj obidvom, aby ste zasmečovali a urobili tie body. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov Televízie TA3, ak bude potrebné, budeme mať v tejto…

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu /nom. Smer-SD/
——————–
Bola to veľmi živá zaujímavá diskusia…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ak bude potrebné, budeme v tejto diskusii ďalej pokračovať…

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
So mnou sú dobré diskusie vždycky…

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Príjemný večer. Všetko dobré.

Vladimír SOTÁK, Klub 500
——————–
Pekný večer.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Dámy a páni, toľko z dnešnej Témy dňa, vďaka za pozornosť a čas, ktorý ste jej venovali, ako som spomínal, ak bude potrebné, budeme sa venovať duálnemu školstvu a odbornému školstvu aj v niektorých ďalších reláciách. V každom prípade budem rád, ak si nájdete čas na Tému dňa aj na budúci týždeň v rovnakom čase o 19.50 h. Dovidenia.