Vladimír Soták: Niektorých členov vlády ani nepoznáme

Čelní vládni predstavitelia prišli do funkcií bez akýchkoľvek skúseností s riadením štátu.

Vláda má za sebou dva roky vládnutia, niečo ako polčas v zápase. Na členskej schôdzi Klubu 500 sme dôkladne zhodnotili výsledky, ktoré dosiahla, a zhodli sme sa, že politici urobili len to, čo bolo možné v rámci ich schopností a životných skúseností.

Ako členovia Klubu 500 konštatujeme, že sme svoje daňové a odvodové povinnosti voči štátu vždy riadne plnili a plníme. Do štátneho rozpočtu prostredníctvom daní a odvodov odvádzame stovky miliónov eur ročne. Potvrdzujeme, že aj vďaka príspevku vlády sa podarilo udržať zamestnanosť v našich fabrikách a sme zatiaľ zákazkovo naplnení aj v tomto roku.

Na všetkých pravidelných stretnutiach sme hodnotili legislatívnu činnosť vlády a parlamentu a k navrhovaným legislatívnym normám sme uplatňovali pripomienky a návrhy, ak v návrhoch zákonov predkladatelia niečo opomenuli. Z nášho pohľadu boli prijaté aj návrhy veľmi zlé, namierené proti zamestnancom, zamestnávateľom a občanom. V rámci pandémie sme veľmi bolestivým spôsobom prekonali jednotlivé vlny. Je na škodu, že do boja s pandémiou neboli vtiahnutí zamestnávatelia, a celý proces, žiaľ, riadili ľudia, ktorí zamestnávateľom a ekonomike nerozumejú.

Tragédiou podľa nás je, že Slovensko nevyužilo čas na zodpovednú a sľubovanú komunikáciu s partnermi pri príprave reforiem, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti. Ak by to tak bolo, už by sme mali určite premyslený aj celkový program rozvoja Slovenskej republiky.
V prípade súdnej mapy nám je ľúto, že pri reforme, ktorá sa pripravuje takmer desať rokov, je ministerka spravodlivosti asi jediný človek, ktorý jej verí. Je smutné, že pri príprave nekomunikuje s tými, ktorých sa dotýka – so sudcami, s prokurátormi, advokátmi, ale aj so zamestnancami v justícii. Je to ťažko pochopiteľné aj z hľadiska, že pani ministerka bola sama advokátkou.

Prostredie súdnych siení by mala dobre poznať a navyše je pravdepodobné, že sa tam raz vráti a bude musieť s kolegami sudcami komunikovať. V tomto prípade však veríme v zdravý rozum poslancov, ktorí sa aktívne podieľajú na všetkých zákonoch, predložených na rokovanie národnej rady.
Teší nás, že sme mali a máme možnosť komunikovať s niektorými členmi vlády, konštatujeme však, že s väčšinou nie. Niektorých dokonca ani nepoznáme. Azda sa to zlepší v druhom polčase, lebo Klub 500 je na komunikáciu pripravený.

A čo do budúcnosti? Z pohľadu Klubu 500 by Slovensko malo namiesto súdnej mapy prioritne riešiť zdravotníctvo ako najdôležitejšiu oblasť a podmienku nášho života. Nesmieme zabúdať ani na podporu poľnohospodárstva a na jeho reformu, spolu s reformou potravinárstva smerujúcou k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska, najmä v tomto neľahkom období.

Ak má byť Slovensko úspešnou krajinou, vláda musí zaviesť korektný systém komunikácie založený na rešpektovaní iných názorov. Čelní vládni predstavitelia si musia byť vedomí, že, až na výnimky, prišli do svojich funkcií bez životných skúseností z praxe, bez riadiacich skúseností, bez akýchkoľvek skúseností z priamej zodpovednosti za živobytie svojich zamestnancov a bez skúseností s riadením štátu. Preto by komunikáciu mali brať ako obohacujúci moment, nie ako útok. Riadeniu štátu by určite pomohlo zavedenie povinných kvalifikačných predpokladov na jednotlivé funkcie (vzdelanie, prax).

V druhom polčase nás totiž čakajú oveľa ťažšie situácie, než aké doteraz priniesla pandémia. Vojna na Ukrajine prináša infláciu, krízu, energetickú chudobu aj boj o surovinové zdroje. Toto nie je čas, keď si zodpovedná vláda môže dovoliť odmietnuť každú ruku podanú ku spolupráci. V konečnom dôsledku vláda, ktorá vyšla z volieb, a parlament budú zodpovedať za to, ako sa bude slovenským občanom o dva roky žiť.