Vláda sa na druhú vlnu pandémie nepripravila. Namiesto systematických opatrení sa uchyľuje k prvoplánovým zákazom

Vláda boj proti koronakríze nezvláda.  V lete podcenila situáciu a na druhú vlnu pandémie sa nepripravila. Namiesto toho teraz prijíma zákazy, represie a nerozvážne rozhodnutia, ktoré môžu Slovensku i jeho ťažko skúšanej ekonomike opäť len poškodiť. Upozorňuje na to Klub 500. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bez diskusie nerozhodovala o tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet, ale hľadala systematické riešenia, ktoré nezničia ekonomiku a zároveň pomôžu zabrániť šíreniu nákazy.

Opatrenia bez diskusie
Pandemická komisia vlády a ústredný krízový štáb prijali urgentné opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nákazy COVID-19, avšak tvrdé zákazy a obmedzenia prevádzok opäť zasiahnu slovenskú ekonomiku. Upozorňuje na to Klub 500 s tým, že kompetentní mali hľadať riešenia už počas leta a komunikovať s tými, ktorých sa prípadné opatrenia najviac dotknú. To sa však nestalo a tak sa narýchlo prijímajú nedomyslené rozhodnutia bez diskusie, vláda hrozí tvrdými trestami. Klub 500 nepodceňuje riziko šírenia nákazy a vážnosť situácie, avšak vyhrážanie sa obyvateľom nie je na mieste.  „Tento štát potrebuje nielen zvládnuť pandémiu COVID-19, ale musí fungovať aj po jej skončení. Nehovoríme, že vláda sa nesnaží, ale nepremyslenými rozhodnutiami likviduje služby, kultúru či šport a v konečnom dôsledku obyvateľom skôr poškodí, ako pomôže. Máme dojem, že epidemiológovia v pandemickej komisii a krízovom štábe sú unavení, a mal by sa dať priestor ďalším odborníkom, nakoľko neustále 11 hodinové rokovania nemôžu byť efektívne.Pre zvládnutie tejto náročnej situácie je kľúčové zachovať rozvahu a pokoj,“  hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Chráňme ekonomiku
Aj na samotný boj proti koronavírusu potrebujeme peniaze a tie štát zoberie len z fungujúcej ekonomiky – priemyslu, poľnohospodárstva a služieb. Jednotlivé sektory sú však na seba naviazané. A ak začnú podniky krachovať, v štátnej pokladnici budú chýbať miliardy eur a na úradoch zároveň pribudnú masy nezamestnaných. „V tejto situácii si však Klub 500 veľmi cení, že vláda sa napokon rozhodla  zvýšiť a rozšíriť štátnu podporu na udržanie pracovných miest. Bez toho by mnohé podniky nemali už ďalšiu šancu prežiť,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Zachovanie zamestnanosti je základným predpokladom rýchleho naštartovania ekonomiky, lebo to vytvára podmienky pre urýchlené zotavenie hospodárstva.  Klub 500 verí, že sľubované zvýšené a rozšírené príspevky pre tých, ktorí majú na základe rozhodnutí výpadky tržieb, prídu extrémne rýchlo – tak ako to sľúbili predstavitelia vlády.  Okrem toho vyzýva premiéra, aby udržal vládu pokope a mohli sa sústrediť  aj na opatrenia na podporu ekonomiky.

Inšpirácia v zahraničí
Vláda by preto mala teraz hľadať také riešenia, ktoré pomôžu docieliť epidemiologické ciele bez zatvárania ekonomiky, alebo jej časti. Inšpiráciu môže nájsť v zahraničí.„Členovia Klubu 500 majú obchodných partnerov po celom svete. Vieme, aké epidemiologické opatrenia sa prijímajú v okolitých krajinách, tak v boji s pandémiou, ako aj na záchranu ekonomiky. Tam sa hľadajú riešenia, ako nezničiť ekonomiku,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Systematické opatrenia
V samotnom boji s pandémiou by mal štát podľa Klubu 500 postupovať systematicky. Napríklad aj bezplatným poskytovaním antigénových testov, ktoré sú rýchle, dajú sa použiť aj v „poľných“ podmienkach a vďaka ktorým by sa podarilo podchytiť časť tých, ktorí sú nositeľmi vírusu. Testovať učiteľov a žiakov a nezatvárať školy, či posilniť zásobovanie liekmi. „Vláda by sa mala sústrediť na to, aby sme mali dosť zásob liekov, ochranných pomôcok, testov a mala by upokojiť národ. Len ak budeme postupovať systematicky, ak budeme disciplinovaní, triezvo zmýšľajúci a konať s rozvahou, dokážeme nad pandémiou zvíťaziť po všetkých stránkach a prežiť aj ekonomicky,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.