Viac dovolenky? Ďalšia rana slovenskému priemyslu.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predložili na rokovanie opatrenie, ktoré uškodí slovenskej ekonomike a v konečnom dôsledku aj zamestnancom.

Poslanec SNS Tibor Jančula navrhuje, aby všetci zamestnanci (bez rozdielu veku) mali nárok na päť týždňov dovolenky. V súčasnosti takýto nárok majú zamestnanci až po dovŕšení 33 rokov veku. Klub 500 tento návrh ostro odmieta.

Každý zamestnanec má v súčasnosti zo zákona nárok na minimálne štyri týždne dovolenky. Ak dovŕši 33 rokov, môže čerpať dovolenku v rozsahu najmenej päť týždňov. Slovenská národná strana navrhuje, aby všetci zamestnanci bez rozdielu mali nárok na dovolenku v rozsahu piatich týždňov. Klub 500 tento návrh dôrazne odmieta: „V čase, keď produktivita v slovenskej ekonomike klesá a platy prudko rastú, považujeme tento návrh novely za nesystémový a škodlivý. Navyše, už dnes majú najmä priemyselné podniky problémy s nedostatkom pracovnej sily, čo spôsobuje problémy najmä pri pokrývaní pracovných zmien,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Slovensko pritom už v súčasnosti patrí medzi krajiny s najvyšším počtom štátnych sviatkov v EÚ a navýšením základnej výmery dovolenky by sa Slovensko stalo krajinou s najvyšším počtom plateného voľna (dovolenka a štátne sviatky spolu) v rámci všetkých krajín OECD!

Zamestnávateľom sa za posledné dva roky prudko zvýšili náklady na pracovnú silu zrušením stropov pre výpočet zdravotných odvodov, zvýšením stropov sociálnych odvodov, ako aj zavedením rôznych príplatkov a príspevkov. Zaviedli alebo zvýšili sa príplatky za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, štát zaviedol rekreačné poukazy a plánované zvýšenie minimálnej mzdy opäť navýši podnikom náklady. To všetko má dopad najmä na výrobný sektor, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ. „V čase množiacich sa signálov o ochladzovaní svetovej ekonomiky a hroziaceho príchodu recesie by sa vládna koalícia mala skôr sústrediť na prípravu systémových opatrení a jasnej stratégie na podporu  slovenskej ekonomiky v horších časoch,“ dodáva Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, podľa ktorého návrh na plošné navýšenie dovolenky popiera tiež základné, všeobecne uznávané princípy regenerácie síl zamestnancov spojené s rastúcim vekom a veľkosťou pracovného zaťaženia.

Klub 500_TS_Zvýšenie počtu dní dovolenky[:en]Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predložili na rokovanie opatrenie, ktoré uškodí slovenskej ekonomike a v konečnom dôsledku aj zamestnancom.

Poslanec SNS Tibor Jančula navrhuje, aby všetci zamestnanci (bez rozdielu veku) mali nárok na päť týždňov dovolenky. V súčasnosti takýto nárok majú zamestnanci až po dovŕšení 33 rokov veku. Klub 500 tento návrh ostro odmieta.

Každý zamestnanec má v súčasnosti zo zákona nárok na minimálne štyri týždne dovolenky. Ak dovŕši 33 rokov, môže čerpať dovolenku v rozsahu najmenej päť týždňov. Slovenská národná strana navrhuje, aby všetci zamestnanci bez rozdielu mali nárok na dovolenku v rozsahu piatich týždňov. Klub 500 tento návrh dôrazne odmieta: „V čase, keď produktivita v slovenskej ekonomike klesá a platy prudko rastú, považujeme tento návrh novely za nesystémový a škodlivý. Navyše, už dnes majú najmä priemyselné podniky problémy s nedostatkom pracovnej sily, čo spôsobuje problémy najmä pri pokrývaní pracovných zmien,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Slovensko pritom už v súčasnosti patrí medzi krajiny s najvyšším počtom štátnych sviatkov v EÚ a navýšením základnej výmery dovolenky by sa Slovensko stalo krajinou s najvyšším počtom plateného voľna (dovolenka a štátne sviatky spolu) v rámci všetkých krajín OECD!

Zamestnávateľom sa za posledné dva roky prudko zvýšili náklady na pracovnú silu zrušením stropov pre výpočet zdravotných odvodov, zvýšením stropov sociálnych odvodov, ako aj zavedením rôznych príplatkov a príspevkov. Zaviedli alebo zvýšili sa príplatky za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, štát zaviedol rekreačné poukazy a plánované zvýšenie minimálnej mzdy opäť navýši podnikom náklady. To všetko má dopad najmä na výrobný sektor, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ. „V čase množiacich sa signálov o ochladzovaní svetovej ekonomiky a hroziaceho príchodu recesie by sa vládna koalícia mala skôr sústrediť na prípravu systémových opatrení a jasnej stratégie na podporu slovenskej ekonomiky v horších časoch,“ dodáva Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, podľa ktorého návrh na plošné navýšenie dovolenky popiera tiež základné, všeobecne uznávané princípy regenerácie síl zamestnancov spojené s rastúcim vekom a veľkosťou pracovného zaťaženia.

Klub 500_TS_Zvýšenie počtu dní dovolenky[:de]Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predložili na rokovanie opatrenie, ktoré uškodí slovenskej ekonomike a v konečnom dôsledku aj zamestnancom.

Poslanec SNS Tibor Jančula navrhuje, aby všetci zamestnanci (bez rozdielu veku) mali nárok na päť týždňov dovolenky. V súčasnosti takýto nárok majú zamestnanci až po dovŕšení 33 rokov veku. Klub 500 tento návrh ostro odmieta.

Každý zamestnanec má v súčasnosti zo zákona nárok na minimálne štyri týždne dovolenky. Ak dovŕši 33 rokov, môže čerpať dovolenku v rozsahu najmenej päť týždňov. Slovenská národná strana navrhuje, aby všetci zamestnanci bez rozdielu mali nárok na dovolenku v rozsahu piatich týždňov. Klub 500 tento návrh dôrazne odmieta: „V čase, keď produktivita v slovenskej ekonomike klesá a platy prudko rastú, považujeme tento návrh novely za nesystémový a škodlivý. Navyše, už dnes majú najmä priemyselné podniky problémy s nedostatkom pracovnej sily, čo spôsobuje problémy najmä pri pokrývaní pracovných zmien,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Slovensko pritom už v súčasnosti patrí medzi krajiny s najvyšším počtom štátnych sviatkov v EÚ a navýšením základnej výmery dovolenky by sa Slovensko stalo krajinou s najvyšším počtom plateného voľna (dovolenka a štátne sviatky spolu) v rámci všetkých krajín OECD!

Zamestnávateľom sa za posledné dva roky prudko zvýšili náklady na pracovnú silu zrušením stropov pre výpočet zdravotných odvodov, zvýšením stropov sociálnych odvodov, ako aj zavedením rôznych príplatkov a príspevkov. Zaviedli alebo zvýšili sa príplatky za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, štát zaviedol rekreačné poukazy a plánované zvýšenie minimálnej mzdy opäť navýši podnikom náklady. To všetko má dopad najmä na výrobný sektor, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ. „V čase množiacich sa signálov o ochladzovaní svetovej ekonomiky a hroziaceho príchodu recesie by sa vládna koalícia mala skôr sústrediť na prípravu systémových opatrení a jasnej stratégie na podporu slovenskej ekonomiky v horších časoch,“ dodáva Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, podľa ktorého návrh na plošné navýšenie dovolenky popiera tiež základné, všeobecne uznávané princípy regenerácie síl zamestnancov spojené s rastúcim vekom a veľkosťou pracovného zaťaženia.

Klub 500_TS_Zvýšenie počtu dní dovolenky[:]