Verím, že komunikácia vlády so zamestnávateľmi sa zlepší

Médium: Trend, Dátum: 28.01.2021  
Autor: Radovan Žuffa

Po roku s nákazou sme sa dostali do situácie, keď obyvateľstvo žije v strachu a obavách o svoje zdravie bez toho, aby videlo na najbližšie obdobie východiská. Takmer rok sa zástupcovia občianskeho združenia Klub 500, ktoré zastrešuje slovenských vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností s vyše päťsto zamestnancami, márne snažili hovoriť s vládou o potrebách svojich členov v čase pandémie. Zástupcovia zamestnávateľov sa domáhali spoluúčasti na rozhodnutiach vlády, ktorá však dlhodobo nebrala ich snahu na vedomie. Až koncom januára sa ľady prelomili a zástupcovia zamestnávateľov a vlády si dohodli pravidlá komunikácie a pripomienkovania vládnych materiálov a zhodli sa, že je nevyhnutná ich funkčná komunikácia. Výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor verí, že na mnohé svoje otázky firmy konečne dostanú odpovede.

* Avizujete, že potrebujeme presnejší vakcinačný plán. Čo si máme pod tým predstaviť?
Tak ako v prípade pandemického plánu, aj v prípade očkovania potrebujeme jasný a ucelený dokument, podľa ktorého sa bude ďalej postupovať. Klub 500 je aj v tomto ochotný podať pomocnú ruku vláde. Budeme diskutovať o zapojení súkromného sektora a o možnom očkovaní vo firmách a najmä očkovaní kritickej infraštruktúry štátu, ktorá zabezpečuje základný chod ekonomiky.

* Ako hodnotíte priebeh testovania vo firmách? Môže to naznačiť aj postup pri vakcinácii?
Často sme zdôrazňovali, že zamestnávatelia sú dôveryhodní a ochotní podporiť testovanie priamo vo firmách. A testovanie vo vlastnej réžii mnohé veľké priemyselné podniky aj realizujú.
Ale dochádzka do zamestnania by sa nemala podmieňovať výsledkami testu – to považujeme za opatrenie v rozpore s ústavou aj nariadeniami EÚ o ochrane osobných údajov. Testovanie by malo byť dobrovoľné pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Nehovoriac o tom, že komplexné náklady by nemali primárne ostať v réžii firiem.

* Čo navrhujete?
Základným epidemiologickým opatrením musí byť vytvorenie a udržanie dostatočného počtu testovacích kapacít až do celkového ukončenia pandémie covid-19 na dobrovoľné testovanie pre obyvateľov v blízkosti ich miesta bydliska či výkonu práce. V súčasnosti sa treba viac ako na testovanie zamerať na vakcináciu a plán, ako ju realizovať.

* Viete si teda predstaviť vakcináciu v réžii podnikov?
Očkovanie je v princípe výkon zdravotnej starostlivosti a priemyselné podniky nie sú jej poskytovateľom. Na to, aby sme mohli očkovať zamestnancov vo vlastnej réžii, musia byť doriešené všetky podmienky. Ale vzhľadom na súčasnú nedostupnosť vakcín si osobne nemyslím, že to je otázka dňa.

* Myslíte si, že by mala vláda zamestnancov najväčších podnikov priorizovať?
Zaočkované by mali byť v prvom rade najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, zdravotníci a kritická infraštruktúra, ktorá zatiaľ v plánoch vlády nie je ako priorita. Musíme si však uvedomiť, že hovoríme o spoločnostiach, ktoré zabezpečujú napríklad výrobu a distribúciu elektriny či plynu. Veľké priemyselné podniky, najmä chemické, zase identifikovali kľúčové pracovné pozície, ktorých obsadenie nie je v prípade nákazy možné nahradiť. To by mohlo spôsobiť veľké priemyselné havárie a ohroziť život aj zdravie obyvateľstva v okolí. Ale aj keď očkovanie podporujeme, my doň zamestnancov nútiť nemôžeme. Preto by malo byť na dobrovoľnej báze.

* Na čo by sa mal štát viac sústrediť?
Po roku s nákazou sme sa dostali do situácie, keď obyvateľstvo žije v strachu a obavách o svoje zdravie bez toho, aby videlo na najbližšie obdobie východiská. Nevidíme zo strany vlády ani podporu opatrení na posilňovanie imunity obyvateľstva, dôležité vitamíny by mohli byť distribuované zadarmo. My však podmieňujeme pobyt na čerstvom vzduchu „modrým papierikom“, nedovolíme športovcom a mládeži trénovať a hlavne nedovolíme v princípe už rok chodiť deťom do školy. Nezapájame vedcov do štúdií o vplyve antivirotík, s ktorými majú lekári dobré výsledky, nevyčleňujeme na tento účel prostriedky z eurofondov. Naopak, zrušili sme výzvy na dlhodobý strategický výskum, čoho dôsledok je, že po troch rokoch príprav projektov vyšlo úsilie nazmar a Slovensko v princípe od roku 2015 nedostatočne financuje výskum nielen vo verejnej, ale aj v súkromnej sfére.

* Aká je dnes situácia v najväčších podnikoch?
Súkromný sektor dnes siaha na dno svojich rezerv. Vláda musí vyčleniť dostatočné prostriedky na podporu udržania zamestnanosti, predĺžiť súčasnú podporu aj po marci, v zmysle odporúčaní EÚ zvýšiť podporu úhrady časti fixných nákladov a túto formu podpory rozšíriť aj na ostatné odvetvia dotknuté pandémiou. Je potrebné vytvárať predpoklady na zabezpečenie chodu ekonomiky v maximálnej možnej miere. Nemôžeme uvažovať o zatvorení fabrík v dôsledku pandémie.

* Ako z toho von?
Štát musí vniesť do systému pozitívnu komunikáciu s občanmi. Vláda nesmie vystupovať ako orgán, ktorý straší a vyhráža sa, ale ako orgán, ktorý pomáha a svoje rozhodnutia a uznesenia prijíma v súlade so zákonmi, s ústavou aj nariadeniami EÚ. Po nedávnom stretnutí veríme, že sa komunikácia medzi zamestnávateľmi a vládou zásadne zlepší.

***
Tibor Gregor (49) Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2002 je výkonným riaditeľom Klubu 500, ktorý združuje podniky s viac ako päťsto zamestnancami. Predtým bol členom predstavenstva Istrochemu a finančným riaditeľom a šéfom kontrolingu v spoločnosti St. Nicolaus.