Veľkí podnikatelia: Vláda musí ísť pri DPH ďalej

Denník PRAVDA, 10.06.2015, autor: Lenka Buchláková

Veľkí slovenskí podnikatelia chcú rovnaké podmienky ako tí menší, ktorým vláda ide od nového roka odpúšťať platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) v prípade, že nebudú mať reálne vyplatené faktúry za tovary alebo služby.

Špeciálny režim má zatiaľ platiť len pre firmy s ročným obratom do 75–tisíc eur. Napríklad stavebné firmy tento limit bez problémov prekročia v prípade postavenia jediného domu.

Podľa odborníkov tak nízko nastavená hranica v praxi vôbec nerieši druhotnú platobnú neschopnosť na Slovensku. Na druhej strane príliš vysoká hranica môže ministerstvu financií nabúrať zlepšujúci sa výber daní. Podvody s vratkami DPH totiž patria k obľúbeným praktikám mnohých zločineckých skupín.

Uvoľňovanie oprát poctivým podnikateľom je tak v praxi veľmi zložité. Podľa európskych smerníc vláda môže ísť pri odpustení platenia DPH až do výšky 500–tisíc eur. Dokonca si môže podľa platných pravidiel vylobovať výnimku, pri ktorej by mohla hranicu posunúť až na 2 milióny eur.

Minister financií Peter Kažimír už ohlásil, že vláda je ochotná zvýšiť hranicu ročného obratu, ale maximálne do 100–tisíc eur. Už 75–tisícová hranica sa podľa jeho slov dotkne 125–tisíc podnikateľov, čo je zhruba 65 percent zo všetkých podnikateľov platcov DPH na Slovensku.

„Je možné sa len domnievať, že sa týmto opatrením sleduje cieľ pomôcť najmä tým najmenším, a teda najzraniteľnejším subjektom. Domnievame sa, že v praxi z uvedeného bude profitovať iba malá skupina, živnostníci, ktorí dodávajú výlučne službu a nenakupujú materiál. Môže ísť napríklad o zváračov alebo o iné profesie, ktoré remeselníci vykonávajú často „účelovo“ na živnosť na optimalizovanie daní a odvodov alebo na vyhnutie sa zamestnaneckému režimu,“ hovorí advokát a partner spoločnosti TaylorWessing e/n/w/c Andrej Leontiev.

Spravidla teda pôjde o jednoosobovú spoločnosť alebo živnostníka bez zamestnancov, najmä v stavebnom priemysle. Podnikatelia s vyšším obratom sa preto oprávnene cítia ukrivdení.

Klub 500 združuje firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov. Dosahujú ďaleko vyšší obrat ako navrhovaných 75–tisíc eur. Firiem, ktoré budú fungovať doteraz platným systémom DPH, teda odvedením a odpočítaním DPH po dodávke tovaru alebo služby, sa navrhovanou úpravou skomplikuje sledovanie platieb DPH dodávateľom,“ vysvetľuje Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

„Smernica 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty dáva členským štátom možnosť stanoviť pre zdaniteľné osoby, ktoré budú využívať zvýhodnenú úpravu platenia DPH, limit založený na ročnom obrate danej zdaniteľnej osoby. V zmysle smernice nesmie byť tento limit vyšší ako 500–tisíc eur. Po konzultáciách s Výborom pre DPH môže byť limit navýšený až na 2 milióny eur. Členské štáty majú voči orgánom EÚ v tomto smere iba informačnú povinnosť ohľadne legislatívnych opatrení, ktoré v tejto súvislosti prijali,“ vysvetlil Leontiev.

Kritiku k aktuálnemu návrhu rezortu financií vznášajú aj daňoví poradcovia. „Pozeráme sa na to teraz skôr z pohľadu účtovnej firmy, ktorá spracúva účtovníctvo pre takých platiteľov dane, ktorí do daného systému pravdepodobne z dôvodu veľkosti nebudú môcť vstúpiť. Zvýšila by sa teda prácnosť pri účtovaní došlých faktúr a možno by to mohlo viesť aj k zvýšeniu ceny našich služieb, čo však vo vzťahu ku klientom nie je náš zámer, a síce zvyšovať ceny z dôvodu administratívnych opatrení. Myslíme si, že práve predmetná kontrola uplatnenia režimu odpočtu u „bežných“ platiteľov dane bude administratívne náročná,“ skonštatoval daňový poradca zo spoločnosti Accace Peter Pašek.

Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby čiastočne vyplynulo z kauzy Váhostav, keď veľká skupina prevažne malých dodávateľov zo svojich faktúr odviedla DPH, pričom predmetnú sumu pravdepodobne z veľkej časti od Váhostavu už nikdy neuvidí.

Riešenie druhotnej platobnej neschopnosti na Slovensku to však nerieši. „Na účely riešenia druhotnej platobnej neschopnosti by bol vhodnejší inštitút, ktorý by umožnil opravu základu dane, t. j. „vrátiť“ odvedenú daň v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia dodania napríklad ako výsledok konkurzu alebo reštrukturalizácií. Smernica o DPH túto možnosť jednotlivým členským štátom umožňuje,“ hovorí daňová poradkyňa Katarína Balogová.

Súčasná vláda sa problém s platením faktúr v stavebníctve rozhodla riešiť zavedením takzvanej bankovej záruky. V prípade nezaplatenia faktúr za vykonané stavebné práce budú dodávateľov v stavebníctve vyplácať súkromné banky. Finančné domy si samozrejme túto službu spoplatnia, ale malí dodávatelia by podľa plánov vlády nemali zostať bez peňazí. Až čas ukáže, ako bude toto opatrenie fungovať v praxi.