V pláne obnovy chýbajú zásadné opatrenia na podporu priemyslu, poľnohospodárstva či inovácií

Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý schválila vláda, je podľa Klubu 500 neúplný a nenapĺňa svoje základné poslanie. Reformný plán mal s pomocou peňazí z eurofondov pomôcť zvrátiť škody spôsobené pandémiou koronavírusu, zotaviť ekonomiku, zabezpečiť udržateľný rast ekonomiky a znížiť závislosť EÚ od tretích krajín. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov upozorňuje, že v pláne chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu či konkurencieschopnosti. Absentuje podpora priemyslu, poľnohospodárstva a potravinárstva či inovácií. Klub 500 je sklamaný, že dokument sa prijímal za zatvorenými dverami a bez diskusie so zástupcami podnikov, ktoré napĺňajú štátny rozpočet.  

Plán obnovy má prispieť k zotaveniu jednotlivých ekonomík členských krajín únie po pandémii koronavírusu. Ide o súbor reforiem, ktoré má tá-ktorá ekonomika realizovať s cieľom udržateľného ekonomického rastu, zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie, poskytovania kvalitných verejných služieb a plnohodnotného využívania ľudského a prírodného kapitálu. Plán obnovy by mal okrem iného prispieť aj k tvorbe a ochrane pracovných miest. Pre Klub 500 je však finálna podoba, ktorú schválila vláda, veľkým sklamaním. „Dokument sa pripravoval za zatvorenými dverami, bez diskusie a tak podľa nášho názoru aj vyzerá. Pýtame sa, ako sa dá obnovovať ekonomika bez podpory tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet?! To je úplne základným pilierom, bez ktorého akékoľvek návrhy na papieri nedávajú žiadny zmysel,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Plán obnovy by mal pomôcť naštartovať ekonomiku, zvýšiť jej dlhodobý rast a pripraviť sa na budúcnosť. V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k Plánu obnovy vznesených celkovo 2 444 pripomienok, z toho 52 pripomienok vzniesol Klub 500. Niektoré pripomienky boli zapracované, ale nie zásadné, iba niektoré formálne. Zmenu a doplnenie opatrení Ministerstvo financií SR neakceptovalo. Podľa Klubu 500 však slovenský návrh opatrení  vôbec nesmeruje k cieľu, ktorý mal dosiahnuť: „Klub 500 považuje prehľad reforiem a investícií za neúplný, ktorý nie je navyše  v súlade s logikou obnovy ekonomiky po kríze. Očakávali by sme silný dôraz na posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, lebo aj v súčasnosti Slovensko prechádza krízou len vďaka vysokému podielu priemyslu na HDP. Dôraz na túto oblasť tam však chýba, čo je absolútne neakceptovateľné,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 je sklamaný aj z toho, že z pôvodného návrhu vypadli opatrenia  zamerané na podporu inovácií či na podporu poľnohospodárstva a potravinárstva: „Mrzí nás, že podpora projektov zameraných na aplikáciu top inovatívnych technológií  nie je v aktuálnej verzii zahrnutá. Zároveň je pre nás zarážajúce, že v situácii, kedy má Slovensko vlastnú IT firmu, plánuje prostredníctvom Plánu obnovy investovať do IT približne 1 miliardu eur. Z pohľadu Klubu 500 je neprijateľné aj úplné vypustenie oblasti podpory poľnohospodárstva. Práve tá by mala byť jednou z kľúčových oblastí, nakoľko spĺňa cieľ na  zníženie závislosti od tretích krajín a zároveň posilňuje našu potravinovú bezpečnosť,“ vysvetľuje Tibor Gregor.

Na základe plánu by malo Slovensko v rokoch 2021 až 2026 preinvestovať takmer 6,6 miliardy eur v piatich prioritných oblastiach. „Z pohľadu Klubu 500 by sa mal Plán obnovy a odolnosti SR sústrediť na podstatne menší počet kľúčových opatrení, ktoré hlavne podporia konkurencieschopnosť ekonomiky, podnikateľských subjektov, efektívnosť štátnej a verejnej správy, úroveň vzdelávania a dopravnej infraštruktúry,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.