V investíciách do preventítvnej zdravotnej starostlivosti je Slovensko na úplnom chvoste v EÚ

Podľa posledných dostupných údajov z Eurostatu vynakladalo Slovensko ešte pred vypuknutím pandémie na preventívnu zdravotnú starostlivosť len 0,8 % z celkového balíka určeného na výdavky pre oblasť zdravotníctva. To je len 28 % z toho, čo v priemere dávajú do tejto oblasti krajiny EÚ. V oblasti investícií do zdravotnej prevencie bola naša krajina najslabšia aj spomedzi krajín V4. Navyše, v období po vypuknutí pandémie sa takmer všetka pozornosť zamerala na boj s COVID-19 a prevencia ostatných ochorení sa za posledný rok dostala na vedľajšiu koľaj. Podľa Klubu 500 to nie je šťastné riešenie. Po zdolaní pandémie totiž hrozí, že v populácii pribudne počet občanov so závažnými onkologickými, srdcovo cievnymi a inými život ohrozujúcimi ochoreniami, ktorých liečba bude štát stáť rádovo viac ako prevencia, ktorá bola v posledných rokoch zanedbávaná.

http://www.linkedin.com/company/klub-500