V emisiách skleníkových plynov sme na tom lepšie ako susedia aj priemer EÚ

Znižovanie uhlíkovej stopy a zmierňovanie klimatických zmien patrí dnes medzi kľúčové témy naprieč všetkými krajinami, Slovensko nevynímajúc. Pokiaľ ide o objem emisií skleníkových plynov na obyvateľa, štatistiky ukazujú, že Slovensko si vedie dobre. Produkujeme menej skleníkových plynov ako napríklad Česko či Rakúsko a sme na tom lepšie aj v porovnaní s priemerom emisií v krajinách EÚ či V4. Slovensko tak rozhodne nepatrí k najväčším znečisťovateľom, práve naopak. Podľa Klubu 500 by malo brať tento fakt na zreteľ aj ministerstvo životného prostredia pri stanovovaní politík. Za tvrdé opatrenia v oblasti znižovania uhlíkovej stopy môžeme totiž zaplatiť vysokú daň v podobe poklesu ekonomiky a straty konkurencieschopnosti, čo bude mať za následok aj stratu pracovných miest.

http://www.linkedin.com/company/klub-500