Trestanie zodpovedných: nová daň z poistenia zvyšuje záťaž pre podnikateľov

Klub 500_TS_Daň z poistenia

Klub 500 nesúhlasí s ďalším zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku. Zavedenie novej dane z poistenia, ktoré bolo schválené dnes v prvom čítaní v Národnej rade SR, trestá podnikateľov, ale aj súkromné osoby, ktoré sa správajú zodpovedne a poisťujú si svoj majetok.

Zaťaženie pre podnikateľov
Nová 8-percentná daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia. Pre podnikateľov to predstavuje ďalšie zvýšenie daňovo odvodového zaťaženia ktoré je už dnes piate najvyššie v Európskej únii. ,,Klub 500 na jednej strane víta zámer zrušiť odvod z poistenia, ktorý považujeme za škodlivý pre súčasné nastavenie finančného trhu a uzatváranie poistných zmlúv, zásadne však nesúhlasíme so zavádzaním novej dane,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Štát podľa neho nevytvára podmienky na ďalší rast, ale naopak neustále zvyšuje dane a odvody, zavádza nové dane, ktoré zamestnancov a firmy na Slovensku čím ďalej tým viac zaťažujú. ,,Je iba otázka, dokedy budú podnikatelia schopní a ochotní platiť ďalšie a ďalšie poplatky,“ dodáva Gregor.

Zvyšovanie cien
Samotné nastavenie výšky odvodu v minulosti a dane z poistenia v súčasnosti prebehlo podľa Klubu 500 bez akéhokoľvek zhodnotenia stavu poistenia v jednotlivých segmentoch.
Zavedenie dane z poistenia má v skutočnosti slúžiť výlučne na konsolidáciu verejných financií cez zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, čo potvrdilo aj vyjadrenie ministra Kažimíra v relácii V politike televízie TA3 z 11. februára tohto roku, že príjem z tejto dane je súčasťou plánu, ktorý smeruje k vyrovnanému hospodáreniu.

Trestanie zodpovedných
Podľa Klubu 500 zákon poškodzuje firmy a ľudí, ktorí sa správajú zodpovedne. Podnikatelia, ktorí si poisťujú svoj majetok, to robia najmä pre to, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti mohli pokračovať v podnikaní, alebo zmiernili škody, ktoré im môžu vzniknúť. „Firmy si tak vedia aj naďalej plniť svoje záväzky napríklad voči odberateľom, ale aj zamestnancom. Trestať ich za zodpovedné správanie nie je v záujme fungujúceho podnikateľského prostredia,“ vysvetľuje Gregor.
Nová daň z neživotného poistenia, ktorá má na Slovensku začať platiť od l. októbra 2018, je iba jedným z opatrení, ktoré sú namierené proti poistnému sektoru, ktoré budú mať negatívny dopad na obyvateľov a firmy. „Štát tak selektívne reguluje odvetvie, pri ktorom na to nemá dôvod a vytvára tak nebezpečný precedens,“ dodáva Gregor.