Tréneri na školách by mali mať osem týždňov voľna ako učitelia

denník: PRAVDA, dátum: 11.03.2015

Tréneri na školách by mali mať osem týždňov voľna ako učitelia
Tréneri športových škôl, korepetítori a zahraniční lektori by mali mať nárok na osemtýždňovú dovolenku podobne ako učitelia. V pozmeňujúcom návrhu k zákonu o odbornom vzdelávaní to navrhujú poslanci Smeru Otto Brixi a Anton Martvoň.

Návrhom chcú odstrániť diskrimináciu medzi trénermi, korepetítormi a zahraničnými lektormi pôsobiacimi na školách a učiteľmi. Učitelia mali osemtýždňovú dovolenku, tréneri a lektori iba štvortýždňovú.

Podľa Martvoňa sa opatrenie dotkne približne dvoch tisícov trénerov, korepetítorov a zahraničných lektorov, ktorí pracujú na slovenských školách.

Poslanec za KDH Martin Fronc navrhol v rozprave vrátiť zákon o odbornom vzdelávaní na dopracovanie rezortu školstva. „Som presvedčený, že takýto zákon má byť, ale nemyslím si, že v tej forme a tak, ako je urobený, aj s tými problémami, ktoré má,“ povedal Fronc.

Pripomenul, že časť zamestnávateľov a zamestnávateľských združení síce návrh podporuje, zároveň istá časť podnikateľov združených v Klube 500 má k právnej norme zásadné výhrady.

Návrh považuje za zbytočný aj nezaradený Miroslav Beblavý. „Slovensko nepotrebuje ďalší zbytočný zákon, ktorý nič nerieši. Prebaľujete staré veci novým ministrom a starým obsahom,“ konštatoval.

Opozičný poslanec pripomenul, že podobný zákon o odbornom vzdelávaní prijala už prvá vláda Roberta Fica v roku 2008, právna norma ale zlepšenie nepriniesla. Teraz predložený zákon považuje Beblavý „len za marketingovo prebalené staré politiky, ktoré tu za päť rokov nefungujú a nefungovali“.

Cieľom návrhu je podľa rezortu školstva pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Návrh upravuje typy stredných odborných škôl, overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a dáva legislatívny rámec duálnemu vzdelávaniu.

Inšpiráciou pre ministerstvo školstva boli pozitívne skúsenosti s duálnym vzdelávaním v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj pôsobenie firiem z týchto krajín na Slovensku. Novým zákonom chce ministerstvo školstva reagovať na meniace sa potreby trhu práce.

Zabezpečiť to chcú úzkou spoluprácou odborných škôl so všetkými zainteresovanými subjektmi, a to so štátnou správou, územnou samosprávou, zamestnávateľmi, stavovskými a profesijnými organizáciami a zástupcami zamestnancov.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania či odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Žiak tak absolvuje praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa