Testovanie vo firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou nie je dvakrát týždenne reálne vzhľadom na mieru zaočkovanosti

Zamestnávatelia podporujú a chcú podporovať Vládu Slovenskej republiky v boji s III. vlnou pandémie. Mrzí nás, že odborníci, ktorí pripravujú opatrenia, nekomunikujú so zástupcami súkromnej sféry a nepreverujú realizovateľnosť navrhovaných opatrení v praxi. Žiaľ, je tomu tak aj v súčasnosti, kedy sa navrhuje povinné testovanie neočkovaných zamestnancov dvakrát do týždňa a táto povinnosť sa prenáša na zamestnávateľov. Opakovane sa dostávame do situácie, že opatrenia sa prijímajú na poslednú chvíľu a bez toho, aby bolo jasné znenie vyhlášok a nariadení, ktoré má naviac hlavný hygienik SR vydať podľa uznesenia do nedele 21.11.2021 a platiť by mali od pondelka 22.11.2021!

Z pohľadu Klubu 500 je testovanie zdravotného stavu zamestnancov výkonom zdravotnej starostlivosti a ten má zabezpečovať štát na svoje nálady a vo svojej réžii. 

Zdôrazňujeme, že tí zamestnávatelia, ktorí majú vytvorené podmienky na kontrolu zamestnancov (napríklad prostredníctvom vlastných zdravotníckych zariadení alebo v spolupráci s nimi), to budú robiť tak, ako navrhujú odborníci. Klub 500 upozorňuje, že v prostredí veľkých firiem s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou to vzhľadom na cca 50 % zaočkovanosť reálne nie je! 

Klub 500 navrhuje, aby sa podobne, ako tomu bolo v druhej vlne, prípadne tak, ako je tomu stále v susednom Rakúsku, urýchlene vytvorila sieť bezplatných  testovacích centier.

Podľa názoru Klubu 500 je potrebné vytvoriť na Slovensku podmienky k zvýšeniu počtu zaočkovaných občanov starších ako 15 rokov a všetkých tých, ktorí chcú byť zaočkovaní. Zastávame názor, že Vláda Slovenskej republiky má všetky predpoklady na to, aby vytvorila mobilné tímy, ktoré dokážu navštíviť tie oblasti a tých občanov Slovenska, ktorí majú sťažený prístup do očkovacích centier – do obcí, miest a jednotlivých regiónov.

Klub 500 zároveň opätovne zdôrazňuje, že spolu s očkovaním je potrebné zaviesť podpornú liečbu tých, u ktorých je zistený COVID-19, a to skôr, než sa títo ľudia dostanú do nemocnice. COVID-19 zostáva z pohľadu Klubu 500 jediným ochorením, po diagnostike ktorého posielame pacienta domov bez akejkoľvek liečby a čakáme, ako sa u neho choroba vyvinie aj napriek tomu, že dnes sú známe podporné lieky, ktorými sa výrazným spôsobom znižuje riziko hospitalizácií.

Pýtame sa tých, ktorí pripravujú opatrenia dotýkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov: „Vy ste tí, ktorí poznáte reálne podmienky života priemyslu a my sme tí, ktorí tomu nerozumieme? Alebo čakáme na zahraničných expertov? Vy prenášate zodpovednosť na nás, zbavujete sa zodpovednosti? Verte, že pre nás sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci to najcennejšie, čo máme. A taký istý prístup máme aj k regiónom, v ktorých žijeme. A rovnaký prístup je aj v iných oblastiach, napríklad vo vede a výskume. To my sme tí, ktorí majú len poslúchať?! Ja som si vedomý, že náš hlas do neba nedôjde, ale dávame toto stanovisko, aby sme si splnili svoju morálnu povinnosť.“

Vladimír Soták
Predseda Klubu 500