Testovanie na týždennej báze nemá vo svete obdobu

Od pondelka bude musieť viac ako 2,75 milióna obyvateľov na týždennej báze podstupovať testy na COVID-19 dovtedy, kým bude Slovensko podľa COVID-automatu v čiernej či bordovej zóne. Podľa Klubu 500 je uvedená podmienka neprijateľná. Na pravidelné plošné testovanie nie je dôvod, chýbajú zdravotníci, dostatok mobilných odberných miest, ako aj digitálny objednávkový a informačný systém.

Ak bude chcieť ísť od pondelka zamestnanec do práce, bude potrebovať opäť Covid test, nie starší ako  sedem dní. Z pohľadu Klubu 500 je podmienenie dochádzky do zamestnania pravidelným testovaním na týždennej báze neprijateľné. V tejto súvislosti Klub 500 poukazuje na Ústavné princípy proporcionality (primeranosti), ktoré znamenajú, že obmedziť práva a slobody možno, len ak je to nevyhnutné a primerané cieľu. Znamenajú tiež, že ak sa dá cieľ dosiahnuť inými primeranejšími opatreniami s menšími dôsledkami, majú sa využiť tie. Opatrenia majú byť vhodné, potrebné a primerané. Z pohľadu Klubu 500 je zavedenie podmienky pravidelného plošného testovania v rozpore Ústavným princípom proporcionality.

Klub 500 nie je proti testovaniu ako takému. Členovia Klubu 500 zabezpečujú testovanie svojich zamestnancov na dobrovoľnej báze už od leta minulého roka. Z vlastnej skúsenosti vieme, koľko ľudí sa dá otestovať za deň, koľko za týždeň a aké sú k tomu potrebné kapacity. Klub 500 preto žiada, aby testovanie bolo na Slovensku, tak ako v okolitých krajinách, dobrovoľné a aby k tomu štát vytvoril dostatočnú sieť testovacích kapacít. „Základným predpokladom epidemiologických opatrení musí byť vytvoreniea udržanie dostatočného počtu testovacích kapacít až do celkového ukončenia pandémie COVID-19 na dobrovoľné testovanie pre obyvateľov v blízkosti ich miesta bydliska, výkonu práce, prípadne v blízkosti športovísk,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 opakovane upozorňuje, že v boji proti pandémii je veľmi dôležitá prevencia. Prevencia je žiaľ v prijímaných opatreniach vlády úplne opomínaná. Vláda by namiesto zákazov mala robiť osvetu pre obyvateľov, ako si posilňovať imunitu, mala by vyzývať na pobyt v prírode, otvoriť športové areály, mohla by obyvateľom distribuovať výživové doplnky a vitamíny a hlavne by mala zrušiť nezmyselné zákazy.

Klub 500 zároveň opätovne žiada, aby v boli v Pandemickej komisii vlády aj zástupcovia zamestnávateľov a nerozhodovalo sa od stola a bez diskusie s tými, ktorých sa rozhodnutia dotýkajú.  Rovnako si treba brať príklady dobrej praxe z okolitých krajín, v ktorých sa vlády napriek boju s COVID-19 snažia robiť kroky pre to, aby sa život mohol čím skôr vrátiť do normálu. V tejto súvislosti Klub 500 doručil členom vlády Desatoro pre zásadné zlepšenie situácie na Slovensku.   

Slovenská republika musí vniesť do systému pozitívnu komunikáciu medzi predstaviteľmi štátu a občanmi. Vláda Slovenskej republiky nesmie vystupovať ako orgán, ktorý straší a vyhráža sa, ale ako orgán, ktorý pomáha a svoje rozhodnutia a uznesenia prijíma v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne Ústavou Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie, pri plnom rešpektovaní ochrany osobných údajov.