Testovanie na COVID-19 by mal zabezpečovať a financovať štát a nie firmy

Nútiť firmy, aby testovali svojich zamestnancov na koronavírus a brali na seba toto bremeno, nie je ničím iným, ako zbavovaním sa zodpovednosti. Upozorňuje na to Klub 500 s tým, že ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý je a má ostať v rukách štátu. Podľa Klubu 500 vláda opäť rozhodla o tom, čo majú podniky robiť, bez toho, aby s nimi o tom vopred komunikovala. Klub 500 vyzýva vládu, aby opätovne zaviedla systém štátnych mobilných odberových miest, kde by mali obyvatelia dostupné bezplatné testovanie.  Vzor by si podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov mohla vláda zobrať  okrem iného aj zo susedného Rakúska, kde je testovanie hradené štátom a dostupné všetkým obyvateľom na štátnych testovacích miestach, prípadne v lekárňach a to aj tak v prípade antigénových, ako aj PCR testov.

Firmy majú taký istý záujem ako vláda (ak nie väčší), aby ľudia boli zdraví. Robia vo svojich prevádzkach všetko pre to, aby zabezpečili hygienu, dezinfekciu, osobné ochranné pracovné pomôcky, ale aj prevádzkový režim,  a to aj bez nariadení a príkazov a na vlastné náklady. Podniky aj v novom režime urobia, čo je v ich silách. Žiaľ, tak ako si to predstavuje Vláda Slovenskej republiky, je to pre veľké firmy s tisíckami zamestnancov nerealizovateľné. Fabriky sú zložitý organizmus, ktorý potrebuje čas na zmenu a prispôsobenie svojho fungovania novým podmienkam.  Žiadny veľký podnik  totiž nie je schopný zaviesť zásadné zmeny v priebehu  niekoľkých dní. Klub 500 je z prístupu vlády sklamaný, lebo opätovne a tak, ako tomu bolo v predchádzajúcej vlne, sme premrhali leto a problém sa znova opakuje. Robíme všetko na poslednú chvíľu a bez diskusie s tými, ktorých sa opatrenia dotýkajú.

Podľa Klubu 500 by sa štát mal vrátiť k štátnym mobilných odberovým miestam, v ktorých by bolo k dispozícii bezplatné antigénové aj PCR testovanie tak, ako je tomu napríklad v susednom Rakúsku, kde štát naviac bezplatne testuje dokonca aj v sieti vybraných lekární.

Podniky do boja s koronavírusom investovali už desiatky tisíc eur. Spolupodieľali sa na testovaní v druhej vlne pandémie, zabezpečovali ochranné prostriedky dezinfekcie, distribuovali vitamínové balíčky a ďalšie veci na pracoviskách, ktoré majú zabrániť šíreniu nákazy. Súčasne čelia extrémne náročnej situácii, pod ktorú sa podpísala hospodárska kríza v dôsledku pandémie, vysoké ceny vstupov a historicky najvyššie ceny energií. Žiadať od nich, aby zabezpečovali pravidelné testovanie zamestnancov niekoľkokrát do týždňa s tým, že nie je jasný ani len model kompenzácie nákladov, nie je podľa Klubu 500 férový prístup zo strany vlády. „Testovanie by mal  zabezpečovať a plne hradiť štát. Všetci ľudia by mali možnosť bezplatne sa otestovať či už na mobilných odberových miesta alebo v lekárňach. Je v záujme štátu, aby urobil opatrenia na zastavenie šírenia nákazy. Nie je fér, aby sa vláda zbavovala tejto zodpovednosti tým, že prenesie morálnu aj finančnú povinnosť na krízou vyčerpané firmy,“  hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 nie je proti prijímaniu opatrení, ktorých cieľom je zastaviť šírenie pandémie. Tie však musia byť prediskutované a systémové. Klub 500 opätovne opakuje, že jeho predstavitelia sú pripravení sadnúť si s predstaviteľmi vlády za spoločný rokovací stôl a hľadať efektívne riešenia. Je zarážajúce, že k dnešnému dňu nemáme k dispozícii schválené znenie podmienok, ktorými by sa Slovensko od budúceho týždňa malo riadiť! Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov počká na spresnenie avizovanej povinnosti, ktoré má prísť v najbližších dňoch, verí však, že vláda nenechá na firmách aj plné finančné bremeno.