T. GREGOR: Vláda musí upratovať na výdavkovej strane rozpočtu

Médium: Tasr, Datum 25. 08. 2016
Vláda by sa mala zamerať na konsolidáciu verejných financií aj na výdavkovej strane. Nielen sa snažiť zvyšovať príjmy cez zvyšovanie daní a odvodov pre
podnikatelov. Uviedol to v rozhovore pre TABLET.TV výkonný riaditel Klubu 500 Tibor Gregor. Podnikatelia pritom majú problém najmä so zavedením dane z dividend. Podla Gregora sa totiž nedotkne len podnikatelov, ale aj občanov.
„V čase, keď štát vybral o 1,3 miliardy eur viac na daniach, štát pýta ďalších 400 miliónov eur od podnikatelov. To je
neprijatelné. Za tento rok je to 300 miliónov eur. Štát sa nemôže takto správať, musí sa správať ako riadny hospodár a starať sa o tých, ktorí naplňajú štátny rozpočet,“ uviedol Gregor.
Vláda si v prvom návrhu štátneho rozpočtu stanovila ciel dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2019. Ciele sa však podla Gregora snaží splniť najmä zvyšovaním príjmov a na znižovanie výdavkov zabúda. „Tento systém je neudržatelný. Ak sa bude vláda snažiť do budúcnosti sanovať štátny rozpočet cez vyššie príjmy, tak ich nedosiahne ani také, ako plánovala. Podnikatelia sa tomu prispôsobia. Máme audítorské spoločnosti, máme zákony, kde v súlade s nimi podnikatelia môžu presúvať sídla, nemusia mať daňový domicil na Slovensku, ale v iných krajinách. To je cesta do pekla,“ domnieva sa Gregor s tým, že týmto spôsobom Slovensko vyrovnaný rozpočet určite nedosiahne.
„Vláda musí poupratovať na výdavkovej strane štátneho
rozpočtu,“ doplnil Gregor. Ako príklad uviedol hospodárenie
samospráv. „Za posledných 11 rokov vláda cez daň z príjmov fyzických osôb obciam posunula 26 miliárd eur. Ale na druhej strane náklady obcí boli na úrovni 24 miliárd. Viac než 2 miliardy eur obciam zostávajú. Aj to je jedna z oblastí, kde je potrebné urobiť
poriadok,“ myslí si Gregor. Taktiež si podla neho vyžaduje zmeny školstvo, zdravotníctvo.
Za najväčší problém podnikatelia vnímajú zrušenie zdravotných odvodov z dividend a ich nahradenie daňou vo výške 15 %, zvýšenie odvodu v regulovaných odvetviach, či rozšírenie povinnosti platenia 8 % odvodu z vybratého poistného pre poisťovne. „Vláda navrhuje, aby sa 8-% odvod platil z celého životného aj neživotného poistenia, ktoré na Slovensku je. Od nadobudnutia účinnosti zákona všetky poistky, ktoré platia podnikatelia, ale aj obyvatelstvo, zdražia,“ predpokladá Gregor.
Zavedenie dane z dividend je pre podnikatelov neprijatelné. Ako uviedol Gregor, daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku je jedno z najvyšších v únii. Daň sa pritom nedotkne len podnikatelov. „Zaplatia ju aj drobní akcionári z kupónovej privatizácie, tento zákon sa dotýka aj podielových listov a spoločníkov v pozemkových spoločenstvách, nielen fyzických, ale aj právnických osôb. Bavíme sa o velkom počte obyvatelov Slovenska, ktorí zaplatia daň z dividend,“ dodal Gregor.
Klub 500 preto zvažuje napadnúť zákon aj kvôli retroaktivite na Ústavnom súde SR, ak bude zavedenie dane z dividend schválené.