Súhrnné stanovisko

Bratislava, 7. 6. 2022 – Klub 500 sa už 20 rokov intenzívne venuje otázkam kvality podnikateľského prostredia. 20 rokov vedieme transparentný dialóg so všetkými vládami, ktoré tu boli a sú, a prinášame návrhy k tomu, aby sa zlepšovala kvalita života a životná úroveň obyvateľov Slovenska. 

Klub 500 ani jeho predstavitelia sa nedopustili žiadnej trestnej činnosti. Klub 500 preto podal správu v zmysle požiadavky vyšetrovateľa.

Klub 500 vyjadruje presvedčenie, že vláda nikdy nepripustí, aby došlo ku kolapsu slovenského priemyslu s obrovskými následkami v sociálnej sfére.