Štát odbremení od DPH 125-tisíc podnikateľov

denník PRAVDA, 31.05.2015, autor: bt

Štát odbremení od DPH 125-tisíc podnikateľov
Podnikatelia už nebudú musieť od nového roka odvádzať štátu daň z pridanej hodnoty, pokiaľ nebudú mať reálne vyplatené faktúry.

Pomôcť by to malo najmä menším podnikateľom v stavebníctve, kde sa režim nezaplatených faktúr stal doslova pravidlom. „Berúc do úvahy našich klientov, môžeme potvrdiť, že reálna úhrada faktúr je často vykonaná až po dobe splatnosti, tak u 30 percent klientov je to pravidlom,“ potvrdil daňový poradca spoločnosti Accace Peter Pašek.

Vláda počas týždňa schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá upravuje platenie DPH malými firmami a živnostníkmi. Tí s ročným obratom nižším ako 75-tisíc eur za tento rok majú od roku 2016 možnosť uhrádzať štátu daň z pridanej hodnoty až po prijatí platby od odberateľa. Odberatelia si tiež budú môcť uplatniť odpočty dane až po tom, čo faktúru uhradia. Zároveň takýto podnikateľ nemôže byť v reštrukturalizácii alebo v konkurze. Vláda pritom ohlasuje, že hranicu obratu môže ešte navýšiť.

Daň z pridanej hodnoty budú teda po novom platiť až na základe zrealizovaných platieb, a nie iba na základe faktúr, ako je to v súčasnosti. Do tohto režimu bude patriť 65 percent zo všetkých platcov DPH na Slovensku. Pôjde teda o 125-tisíc podnikateľov, ktorí sú evidovaní ako platcovia DPH.

„Malí subdodávatelia vykonajú prácu, musia štátu zaplatiť DPH vopred a dodávateľ im za to nezaplatí. Dlhodobo sa predošlé vlády vyhýbali riešeniu tohto problému, nakoľko je do značnej miery ohrozený tok financií do štátnej kasy, ak má podnikateľ platiť DPH až po reálnej úhrade faktúry. My sme si zvolili zdravé podnikateľské prostredie aj za cenu ohrozenia finančných tokov,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii premiér Robert Fico.

Podnikatelia s vyšším obratom sa však cítia ukrivdení. „S platením faktúr po dobe splatnosti sa stretávam v biznise často. Pre mňa však zmeny nebudú prospešné, keďže prekračujem stanovený limit 75-tisíc eur. Problém sa mi teda nijako nerieši, nehovoriac o tom, že sa zatiaľ nič nedeje v oblasti vymožiteľnosti práva,“ sťažuje sa podnikateľ v sektore predaja techniky pre poľnohospodárov Marián Cagala. Vládou navrhovaný ročný limit 75-tisíc eur predpokladá firmu s priemerným mesačným obratom okolo 6-tisíc eur. Spravidla pôjde o jednoosobovú spoločnosť alebo o živnostníka bez zamestnancov.

Európska smernica, ktorá upravuje režim DPH, pritom umožňuje nadviazať platbu DPH na dátum úhrady faktúry až do obratu podnikateľa 500-tisíc eur ročne. Rezort financií však tvrdí, že sa chcel novelou zamerať na menších živnostníkov a podnikateľov, kde je tento problém najvypuklejší. „Nevylučujeme, že sa hranica v rámci legislatívneho procesu v parlamente zvýši, možno na 100-tisíc eur obratu, čo by zahŕňalo 150-tisíc platcov DPH,“ povedal Fico. Vláda chce o limite obratu ešte diskutovať aj so samotnými podnikateľskými združeniami.

Klub 500 združuje firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov. Dosahujú ďaleko vyšší obrat ako navrhovaných 75-tisíc eur. Firmám, ktoré budú fungovať doteraz platným systémom DPH, teda odvedením a odpočítaním DPH po dodávke tovaru alebo služby, sa navrhovanou úpravou skomplikuje sledovanie platieb DPH dodávateľom,“ vysvetľuje Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Dodávateľ, ktorý bude uplatňovať odvod DPH až po prijatí platby, je povinný túto skutočnosť uviesť na faktúre a jeho odberateľ si bude môcť odpočítať DPH z takejto faktúry až keď uhradí pohľadávku. „Ak uhradí pomerne, tak aj odpočet DPH len pomerne. Z tohto dôvodu bude potrebné pre všetky firmy evidované pre účely DPH upraviť softvéry na sledovanie práva na odpočet po zaplatení pohľadávky. Pre firmy pôjde o ďalšie finančné náklady, komplikovanejšie sledovanie DPH, keďže odpočet DPH po zaplatení nebude plošný, ale len u vybraných dodávateľov, dôsledkom čoho bude vyššia chybovosť v daňových priznaniach a kontrolných výkazoch DPH,“ doplnil Gregor.

Podnikatelia súhlasia s tým, že terajší systém prenesenej daňovej zodpovednosti narúša princíp daňovej neutrality. „Momentálne je platný systém, v ktorom ak DPH na výstupe neodvedie môj dodávateľ, ja za neho ručím štátu. Je to prenos zodpovednosti na niekoho, kto spravidla nevie ovplyvniť vzniknutú situáciu. Vieme, že reakcia vlády bude, že uvedený paragraf vznikol z dôvodu boja proti daňovým podvodom. To je veľmi populárny termín v daňovej oblasti. Ale opätovne súvisí s nízkou vymožiteľnosťou práva. DPH je prežitý systém dane, ktorý je potrebné zrušiť. Teda akákoľvek daň, ktorá sa vracia, je zdrojom podvodov a špekulácií, či už DPH, alebo spotrebné dane,“ dodal Gregor.

Stavebným firmám v budúcom roku pomôcť aj zavedenie možnosti platby dane z pridanej hodnoty až poslednou firmou v celom stavebnom reťazci. Pripravovaný návrh je súčasťou druhého sociálneho balíčka vlády. V kombinácií s možnosťou zaplatenia dane z pridanej hodnoty až po uhradení faktúry má prísť k výraznej podpore slovenského stavebného trhu.