Stanovisko k rokovaniu o výške minimálnej mzdy

V čase, keď sociálni partneri hľadajú konsenzus o výške minimálnej mzdy, Klub 500 upozorňuje, aby zainteresované strany brali do úvahy aj závery Európskeho výboru pre sociálne práva a Európsku sociálnu chartu. Z nich vyplýva, že čistá minimálna mzda v jednotlivých členských krajinách by mala byť vo výške  60% z čistej priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

A práve tento fakt zohľadňuje už prezentovaný návrh zamestnávateľov, ktorý je v konečnom dôsledku štedrejší ako návrh predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podľa spoločného návrhu Klubu 500 a SOPK by mesačná minimálna mzda mala vzrásť z 520 na 552 eur. „Ak by boli akceptované naše požiadavky, výška minimálnej mzdy v čistom by predstavovala takmer 64% čistej priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zamestnanci s najnižšími príjmami by tak dostali mesačne o viac ako 16 eur vyššiu mzdu a ročne by si prilepšili približne o 200 eur v porovnaní s tým, čo by dostali na základe návrhu rezortu práce,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Klub 500 preto opätovne zdôrazňuje, že minimálna by mala byť prostriedkom na zlepšenie kvality života nízkopríjmových skupín, nielen ďalším nástrojom na plnenie štátneho rozpočtu, či prostriedkom na zvyšovanie príjmov Sociálnej a zdravotných poisťovní, obcí, miest a vyšších územných celkov.

TABUĽKA: prepočet minimálnej mzdy podľa aktuálnych návrhov MPSVaR, zamestnávateľov (riadok 3) a návrhu zahŕňajúcemu návrh Mostu-Híd k nezdaniteľnej časti základu dane (riadok 2).