Stanovisko k reakcii poslanca Karola Galeka na novelu Zákona o regulácii sieťových odvetví

Klub 500 nesúhlasí s vyjadreniami poslanca SaS Karola Galeka spochybňujúcimi novelu Zákona o regulácii v sieťových odvetviach, o ktorej bude rokovať parlament na svojej septembrovej schôdzi.

Rozhoduje strategickosť priemyselného odvetvia, nie politické tričko 
„Úľavy z cien energií sú bežným nástrojom na udržanie energeticky náročného priemyslu v jednotlivých krajinách EÚ. Dôvod je jednoduchý – strategické postavenie daného sektoru a výroby. Ide o plošné, racionálne  opatrenie, ktoré neselektuje majiteľov priemyselných podnikov,“ poukazuje Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Podľa Klubu 500 napríklad Nemecko v prijatej Priemyselnej stratégii jasne definuje odvetvia, ktoré bude štát zvýhodňovať práve z titulu ich strategického postavenia. Treba mať na zreteli aj skutočnosť, že (podobne ako v Nemecku) slovenské priemyselné podniky už dnes nebojujú len proti konkurencii z EÚ, ale v rámci obchodnej vojny i proti ázijským, či americkým konkurentom. 

Žiadna zľava z cien energií
Poslancom Galekom napádaná novela, z ktorej má podľa neho profitovať Duslo Šaľa, pritom neposkytuje Duslu, ani ostatným dotknutým priemyselným podnikom, žiadnu zľavu z cien energií. „Energeticky náročný priemysel, dotknutý komentovanou novelou Zákona o regulácii sieťových odvetví, sa vyznačuje stabilnými odberovými diagramami. Inými slovami, ide o veľkých odberateľov, ktorí uskutočňujú stabilný odber elektriny. Tým nevytvárajú dodávateľom energií a prevádzkovateľom sústav (na rozdiel od ostatných priemyselných odberateľov) dodatočné náklady na ošetrovanie vyrovnávania chodu sústav, ktoré sú spravidla vysoké a rastú s rastúcim podielom energie z obnoviteľných zdrojov. Dodávateľ energií preto týmto podnikom poskytuje výraznú zľavu z tarify za prevádzku systému. Nie však výhodnejšiu cenu elektriny (komodity), ktorú majú na rovnakej úrovni ako ostatní odberatelia,“ objasňuje Miroslav Kučera, výkonný riaditeľ Združenia priemyselných odberateľov energií.

Výzva Vladimíra Sotáka 
„Vyjadrenia pána Galeka smerom k priemyslu sú pre mňa šokujúce, nakoľko pán Galek  asi zámerne nehovorí, koľko priemysel a aj domácnosti ročne doplácajú na podporu napríklad fotovoltiky kvôli neférovo nastaveným výkupným cenám. Práve podpora elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spôsobuje nekonkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Slovenský priemysel zaplatil za posledných 10 až 15 rokov miliardy eur na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltiky. Ale o tom by určite vedela povedať viac pani Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (zhoda mien nie je náhodná). Pán Galek by mal radšej diskutovať o témach ako konkurencieschopnosť ekonomiky a priemyslu, prípadne o  životnej úrovni našich občanov. Bez priemyslu na Slovensku nebudú žiadne príjmy štátneho rozpočtu, nebudú zdroje na chod štátnej a verejnej správy, na plnenie základných funkcií štátu. To by si mal pán Galek uvedomiť a pripravovať návrhy, ktoré budú konkurencieschopnosť Slovenska zlepšovať,“ uzavrel Vladimír Soták, predseda Klubu 500.