Stanovisko k daňovým zákonom

Klub 500 nesúhlasí s predloženým znením noviel daňových zákonov, ktoré boli zverejnené na pripomienkové konanie rezortom financií. Obsahom noviel je ďalšie zdanenie podnikateľských subjektov. Klub 500 dlhdodobo upozorňuje, že nespočetné množstvo noviel daňových zákonov neúmerne navyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. Z pohľadu Klubu 500 je pozitívom minulého obdobia boj s daňovými únikmi a následný zlepšený výber daní, čo potvrdzuje aj prvý štvrťrok roku 2016.
Klub 500 dlhodobo zastáva názor, že jedným z najdôležitejších faktorov pre podnikateľské prostredie je stabilný daňový systém.