Stanovisko k Akčnému plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

Stanovisko k NAP 8-7-2015

Začiatkom roka 2014 sa podnikateľská komunita spojila, aby reagovala na otázky súvisiace s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej podnikateľská komunita zaujíma odborné a vecné stanoviská k zhoršujúcemu sa stavu justície, vyššej miere korupcie a tolerancii k nej a nedostatočne systematickému a transparentnému legislatívnemu procesu na Slovensku.

 

Hlavné oblasti iniciatívy:

  1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
  2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“
  3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

Po vzájomných rokovaniach na rôznych úrovniach bol vypracovaná Akčný plán na posilnenie SR ako právneho štátu, ktorý bol v stredu 8.9.2015 predmetom rokovania Rady solidarity a rozvoja.

Podnikateľské subjekty, zamestnávateľské organizácie a obchodné komory v súvislosti s Akčným plánom vydali tlačovú správu, ktorá sa nachádza v prílohe.