Soták: Môžeme sa porovnávať s každou školou na svete

Médium: Hospodárske noviny, Dátum 27. 10. 2017
Autor: Romana Gogová

Železiarne Podbrezová poskytujú praktické zručnosti študentom už 80 rokov, vraví ich šéf Vladimír Soták.

O duálnom vzdelávaní sa hovorí veľa, no len málo stredných škôl reálne spolupracuje s firmami.

Kritickým bol rok 1989 a obdobie po ňom, keď štát, pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, zabudol na takúto výučbu. Do riadiacich pozícií prišli ľudia, ktorí neboli odborníci a nemali prax odžitú. A naraz sa nám odborné školstvo vytratilo. My vieme, ako sme bojovali o túto školu, keď nám ju štát zobral. Vieme, že sme si ju museli kúpiť naspäť. Pamätáme si aj čas, keď nepatrila pod Železiarne, keď patrila ministerstvu hospodárstva alebo ministerstvu školstva. Vždy sme dbali na to, aby výučbová náplň vyhovovala Podbrezovej. A preto dnes disponujeme školou, ktorá nemá porovnanie v rámci východného bloku V4. Ale môže sa porovnávať aj s ktoroukoľvek odbornou školou, ktorá hovorí o duálnom vzdelávaní na svete.

* Hovoríte o Súkromnej hutníckej škole Podbrezová, ktorú financujete.

Prakticky toľko, koľko dá štát tejto škole, toľko jej dajú aj Železiarne. To je na úrovni 700- až 800-tisíc ročne. Tie peniaze nie sú vyhodené. My máme vo fabrike nakúpené moderné technológie a zariadenie náročné na riadenie, preto tam nemôžu prísť ľudia z ulice. Potrebujeme mladých ľudí odborne zdatných, ktorí rozumejú výpočtovej technike – vedia, čo je náuka o kovoch a fyzika kovov. A z tých ľudí potom môžete vychovávať riadiacich pracovníkov. Spravme všetko pre to, aby mladí ľudia boli hrdí na to, kde vyštudovali. A my takou dobrou školou sme.

* Na odbornej konferencii ste podpísali memorandum s univerzitami a akadémiou vied.

Túto konferenciu chápem z dvoch pohľadov. Jeden z nich je, že sa chceme pochváliť s tým, že tu máme 80 rokov nepretržitej výučby. A určite viete, koľko súbojov sme si vybojovali s tými, čo si len myslia, že vedia, čo to je duálne vzdelávanie. Ale tá druhá strana je, že ak chceme byť úspešná krajina, musíme začať s lepšou spoluprácou s univerzitami. Tak, aby študenti, ktorí prídu na vysoké školy, mali možnosť prísť do prevádzok, okúsiť, čo je fabrika. Keď robia diplomové práce, aby dostali zmysluplné témy. Proste, aby boli lepšie pripravení do života.

* Chcete teda priniesť duálne vzdelávanie aj na vysoké školy?

Áno, veď by sme mali robiť všetko pre to, aby mladí ľudia ostávali tu. S tým súvisí napríklad aj nájomné bývanie. O mladú generáciu sa musíme starať viac a lepšie. A za to je zodpovedný štát. My platíme štvrté najvyššie odvody, platíme 52 percent, tak potom chceme aj väčšiu starostlivosť. A preto Klub 500 chce, aby sa naozaj štát touto otázkou zaoberal. Aby sa tu nestalo, že nejakých päť ľudí napíše nejaké „hučiace Slovensko“. Napíšu to ľudia, za ktorými nič nie je, nekomunikujú s praxou. My si potrebujeme vychovávať odborníkov a potom ich pripravovať aj na vedúce pozície, potrebujeme viac komunikovať. Teda v zmysle spolupráce s univerzitami. Bez mladých ľudí nebude môcť podnik ďalej fungovať, a preto robíme všetko pre to, aby sme mali stále kvalitných odborníkov.

* Ako docieliť, aby mladí ľudia ostali pracovať v odbore, ktorý vyštudujú?

To je veľmi jednoduché. Na Slovensku potrebujeme z regiónov zistiť, aké profesie a odborníkov potrebujú. Musíme zistiť, ktoré školy to môžu učiť. Štát im na to musí dať peniaze a škola garanciu, že študentom dá zamestnanie. Spoločnými silami takýchto ľudí vychováme. Musíme spolu komunikovať. Memorandum hovorí jedno, že nepotrebujeme 40 univerzít, ale len také, ktoré pripravujú ľudí pre prax a do reálneho života.