Slovensko stagnuje. Nedokáže prilákať a udržať talenty

Slovensko podľa Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov 2020 stagnuje v schopnosti prilákať a udržať si talenty. Za posledných 6 rokov pokleslo z 27. na 39. priečku spomedzi 132 hodnotených krajín sveta. V obzvlášť nelichotivej situácii sa nachádza hlavné mesto Bratislava, ktoré sa spomedzi 155 hodnotených miest v rámci 132 krajín umiestnilo až na 95. mieste, s jednou z najhorších schopností prilákať talenty (139. miesto). Jedným z kľúčových dôvodov je alarmujúco rastúce percento slovenských vysokoškolákov študujúcich v zahraničí. Podľa údajov OECD v priemere každý šiesty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Navyše, na Slovensko sa plánuje po štúdiu vrátiť len polovica z nich. Prichádzame tak o dôležitú časť talentov, ktoré potrebujeme pre ďalší rozvoj Slovenska.

http://www.linkedin.com/company/klub-500