Slovensko patrí medzi 5 najpriemyselnejších krajín Európy – vláda by na to nemala zabúdať!

Priemysel a priemyselná výroba sa u nás podieľajú na hrubej pridanej hodnote až viac ako 20 %-tami, je to piate najvyššie číslo v rámci krajín EÚ. Podľa Eurostatu bol vlani podiel priemyslu vyšší len v Írsku, Česku, Slovinsku a Poľsku. V čase hospodárskej krízy, ktorú so sebou priniesla pandémia COVID-19, by preto mala vláda podľa Klubu 500 brať tento fakt do úvahy a prijímať také opatrenia, ktoré pomôžu priemyselným podnikom nielen udržať zamestnanosť, ale aj konkurencieschopnosť. A to tak v rámci krajín V4, ako aj v rámci celej únie.

http://www.linkedin.com/company/klub-500