Slovensko má najslabšiu štátnu pomoc spomedzi krajín V4

Objem štátnej pomoci, ktorý vyčlenila slovenská vláda na boj s dôsledkami koronakrízy, výrazne zaostáva za západnými krajinami. Kým napríklad Nemecko alokovalo približne 14 370 eur na občana, Taliansko viac ako 7000 eur a susedné Rakúsko viac ako 4200 eur, na Slovensku predstavuje výška štátnej pomoci na jedného obyvateľa len 916 eur! Dokonca aj v porovnaní s krajinami V4 ťaháme za výrazne kratší koniec. Ak chceme, aby naša krajina ostala konkurencieschopná, vláda by mala navýšiť zdroje na záchranu pracovných miest, čo pomôže obyvateľom, zamestnávateľom a v konečnom dôsledku aj samotnej ekonomike.

http://www.linkedin.com/company/klub-500