Slovensko je v digitálnej konkurencieschopnosti až 112. vo svete

Slovensko v digitálnej konkurencieschopnosti výrazne zaostáva za krajinami V4 či priemerom európskej 27-čky, o Číne už ani nehovoriac. A paradoxne priepastne zaostávame za krajinami Rumunsko, Bulharsko či Srbsko. Digitálna konkurencieschopnosť hovorí o tom, ako je podnikateľské prostredie pripravené na rozvoj digitálnej ekonomiky a ako štát napomáha podnikom rozvíjať ich digitálne kapacity. Posilňovať konkurencieschopnosť aj v tejto oblasti je nevyhnutné i z hľadiska nepredvídateľného vývoja spojeného so zdravím obyvateľstva. Počas pandémie COVID-19 sa ukázalo, že digitálne technológie zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti tým, že umožňujú ľuďom pokračovať v práci, monitorovať šírenie vírusu a prinášať nové riešenia.

http://www.linkedin.com/company/klub-500