Situácia s pracovnou silou na Slovensku je v súčasnosti kritická

Zamestnávatelia na Slovensku v súčasnosti čelia situácii, kedy už doslova nie je koho zamestnávať. Nedostatok pracovnej sily ohrozuje výrobu a budúci rast slovenskej ekonomiky. Podľa Klubu 500 je súčasná situácia dlhodobo neudržateľná a jediným okamžitým a efektívnym riešením je uľahčenie zamestnávania ľudí zo zahraničia.

Každý jeden člen Klubu 500 sa v poslednej dobe stretol so situáciou, keď bol nútený odmietnuť zákazku z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Viacerí členovia Klubu 500 naviac boli v minulosti nútení presunúť časť svojich zákaziek do svojich zahraničných spoločností. Slovenská ekonomika tak prichádza o nemalé peniaze, o možnosti rastu a táto situácia sa neustále zhoršuje. Rýchlym a efektívnym riešením je podľa Klubu 500 možnosť zamestnávania kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. „Sme radi, že Vláda SR má záujem situáciu s nedostatkom pracovnej sily riešiť a uľahčiť zamestnávanie zamestnancov tretích krajín.“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Ako príklad uvádza Českú republiku, ktorá problém systematicky rieši a intenzívne hľadá riešenia,ako napríklad zavedenie elektronického vydávania víz alebo intenzívne otvára priestor pre vybraných zamestnancov z tretích krajín ako Filipíny, Vietnam a podobne.

Klub 500 je sklamaný, že z výslovne odbornej témy zamestnávania cudzincov sa stáva populistická téma, ku ktorej sa vyjadrujú niektorí politici, ktorí nikoho nezamestnávajú ani nikoho zamestnávať nemusia. „Bolo by vhodnejšie, aby si namiesto populistických vyjadrení skôr problematiku dôsledne naštudovali,“ odporúča Gregor.

Podľa Klubu 500 má Slovensko rezervy pracovníkov tiež v oblasti štátnej a verejnej správy. „Ak by štát zefektívnil fungovanie štátnej a verejnej správy, mohlo by sa tak uvoľniť až 120-tisíc zo 420-tisíc zamestnancov. Sme pripravený týchto ľudí na vlastné náklady preškoľovať,“ hovorí Gregor.

Klub 500_TS_Zamestnavanie cudzincov