Samospráva má rekordné prebytky, ak chce štát šetriť, môže začať tu

Slovenské samosprávy hospodária s rekordnými prebytkami. Radikálne zvyšovanie daní, ku ktorému primátori pristúpili, tak nebolo vôbec na mieste a primátori zneužili situáciu, aby navýšili už i tak vysoko prebytkové rozpočty samospráv.

Hospodárnejšie vynakladanie prostriedkov spolu s efektívnejším fungovaním samospráv by pomohlo štátu nielen ušetriť milióny, ale odťažilo by aj priemyselné podniky, ktoré čelia v poslednej dobe bezprecedentnému navyšovaniu sadzieb dane z nehnuteľnosti.

Mestá a obce by mali v prvom rade siahať do svojich rezerv, až potom pýtať peniaze od občanov a firiem. To si však žiada urobiť väčší poriadok v systéme fungovania miest a obcí, ale aj v ich rozpočtoch. Komunálna reforma je preto viac než potrebná a mala by byť jednou z priorít novej vlády.

https://www.linkedin.com/company/klub-500