Produkcia v EÚ sa zotavuje, výkonnosť ekonomiky je však stále nízka

Výroba a služby v eurozóne zaznamenali v tomto roku obrovský pokles. Prepad produkcie bol dokonca dvojnásobne väčší, než v krízovom roku 2009. Napriek tomu, že výhľady na najbližších dvanásť mesiacov sú pozitívne, výkonnosť európskej ekonomiky je stále nízka. Aj keď sa produkcia v eurozóne postupne zotavuje, treba mať na pamäti fakt, že priemyslu a službám nestačí vrátiť sa príjmami na predkrízovú úroveň. Firmy budú musieť zarábať niekoľkonásobne viac, aby dokázali zaplátať dieru, ktorá vznikla výpadkom príjmov počas koronakrízy a vytvorili si potrebnú finančnú rezervu, o ktorú v dôsledku krízy prišli.

http://www.linkedin.com/company/klub-500