Priemerná mzda v priemysle rastie naďalej rýchlejšie než produktivita práce

Priemerná mzda na Slovensku rástla v posledných rokoch rýchlejšie ako produktivita práce. Pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu to nie je dobrá správa, o to viac, ak vezmeme do úvahy, že priemyselná produkcia na Slovensku za 9 mesiacov tohto roka klesla medziročne o 12,7 %, pričom priemerná mzda za rovnaké obdobie mala stúpajúcu tendenciu. V krízových rokoch je otázne, ako dlho bude možné zotrvať na vyššom raste priemernej mzdy bez zásadnej podpory investícií naprieč odvetviami priemyslu.

http://www.linkedin.com/company/klub-500