Predĺženie štátnej pomoci je správne, potrebné je však aj je zvýšenie

Klub 500 víta, že zamestnávatelia budú môcť žiadať o štátnu pomoc v dôsledku poklesu príjmov do konca tohto a aj na budúci rok. Združenie najväčších zamestnávateľov však mrzí, že vláda neschválila aj navýšenie štátnej pomoci. Stále sú pritom sektory, ktorým sa nedarí, čo dokazuje aj takmer nemeniaca sa výška príspevku na jedného zamestnanca. Táto pritom zďaleka nepokrýva ani len časť povinných odvodov hradených zamestnávateľmi za zamestnancov dotknutých firiem. Ak firmy nechcú prísť o svojich zamestnancov (čo evidentne nechcú), sú nútené brať si úvery a zadlžovať sa. To môže mať v konečnom dôsledku pre štátnu kasu horší dopad, ako navýšenie výšky pomoci tým, ktorú ju reálne potrebujú.

http://www.linkedin.com/company/klub-500