Prečo je potrebné zvýšiť príspevky štátnej pomoci

Aktuálna výška príspevkov štátnej pomoci pokrýva len zlomok osobných nákladov na zamestnanca – od 11 % – do 35 % celkových osobných nákladov. Tieto sumy nepokrývajú ani len výšku povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Klub 500 preto opakovane vyzýva vládu, aby zdvojnásobila kompenzáciu až na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca a spätne doplatila príspevok za mesiace od začiatku vypuknutia krízy. Výška príspevku by sa tak pohybovala od 23 % až do 72 % celkových osobných nákladov. V prípade, ak vláda nepristúpi k navýšeniu prostriedkov pre udržanie pracovných miest, zamestnávatelia budú nútení rušiť pracovné miesta.

http://www.linkedin.com/company/klub-500