Poslanci schválili návrh zákona o odbornom vzdelávaní

denník: PRAVDA, dátum: 12.03.2015, autor: SITA

Poslanci schválili návrh zákona o odbornom vzdelávaní
Parlament vo štvrtok schválil návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Právna norma rieši problematiku odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Návrh upravuje typy stredných odborných škôl, overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a dáva legislatívny rámec duálnemu vzdelávaniu.

Inšpiráciou pre ministerstvo školstva boli pozitívne skúsenosti s duálnym vzdelávaním v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku ako aj pôsobenie firiem z týchto krajín na Slovensku. Novým zákonom chce ministerstvo školstva reagovať na meniace sa potreby trhu práce.

Zabezpečiť to chcú úzkou spoluprácou odborných škôl so všetkými zainteresovanými subjektmi, a to so štátnou správou, územnou samosprávou, zamestnávateľmi, stavovskými a profesijnými organizáciami a zástupcami zamestnancov.
Praktické cvičenie bude priamo u zamestnávateľa

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania či odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Žiak tak absolvuje praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa.

Zamestnávatelia, ktorí nedisponujú priestormi a zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením, budú môcť časť praktického vyučovania, najviac však 40 percent z celkového počtu hodín, zabezpečiť aj na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa.

Zamestnávateľom, ktorý poskytuje žiakovi praktické vyučovanie, nemusí byť len podnik, ale aj živnostník, ktorý nezamestnáva žiadneho zamestnanca. V stredných zdravotníckych školách sa praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania nebude uskutočňovať.

Zároveň sa vzhľadom na špecifickosť stredných škôl požiarnej ochrany a policajných stredných odborných škôl ustanovuje, že tento návrh zákona sa na ne nevzťahuje.

Vstup zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy je riešený aj prostredníctvom plánovania vzdelávacích potrieb trhu práce a spoluúčasťou pri tvorbe nového obsahu vzdelávania.
Ministerstvo chce stimulovať aj vyhovieť predstavám o zamestnancoch

Ministerstvo chce motivovať zamestnávateľov, aby vstúpili do procesu odborného vzdelávania a prípravy dvoma spôsobmi. Prvým je, aby príprava na povolanie bola v súlade s požiadavkami a potrebami zamestnávateľov.

Druhou motiváciou pre zamestnávateľa sú daňové stimuly. S cieľom zabezpečenia kvalitnej prípravy žiakov stredných odborných škôl sa vytvárajú normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé študijné odbory a učebné odbory.

Zamestnávatelia a živnostníci na princípe dobrovoľnosti budú môcť podľa zákona uzatvárať učebné zmluvy so študentmi stredných škôl. Na základe nich budú môcť vykonávať žiaci prax priamo u zamestnávateľa.

„Výhody to bude mať pre všetkých. Študent bude dostávať štipendium a odmenu za vykonanú prácu. Zamestnávatelia budú mať daňové úľavy,“ povedal pri uvádzaní návrhu premiér Robert Fico s tým, že daňové úľavy pre zamestnávateľov do roku 2018 by mali predstavovať takmer 26 miliónov eur. V súčasnom návrhu zákona sú pritom nastavené na 70 eur na žiaka na mesiac.
Odborné vzdelávanie pripraví žiakov do praxe

Minister školstva Juraj Draxler zdôraznil, že krajiny, kde funguje duálny systém, nemajú problém so zamestnávateľmi mladých. Odborné vzdelávanie má podľa ministra na Slovensku dlhú tradíciu, takže nestaviame na zelenej lúke. Žiaci budú môcť absolvovať u zamestnávateľa až 80 percent praktického vzdelávania.

Tréneri športových škôl, korepetítori a zahraniční lektori budú mať po novom nárok na osemtýždňovú dovolenku podobne ako učitelia. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslancov Smeru Otta Brixiho a Antona Martvoňa, ktorý parlament schválil.

Návrh má odstrániť diskrimináciu medzi trénermi, korepetítormi a zahraničnými lektormi pôsobiacimi v školách, a učiteľmi. Učitelia mali osemtýždňovú dovolenku, tréneri a lektori iba štvortýždňovú.

Podľa Martvoňa sa opatrenie dotkne približne dvoch tisícov trénerov, korepetítorov a zahraničných lektorov, ktorí pracujú v slovenských školách.
Klub 500 nesúhlasí so znením Zákona o odbornom vzdelávaní

Klub 500, združujúci majiteľov a spolumajiteľov spoločností, ktoré zamestnávajú 500 a viac zamestnancov, nesúhlasí so znením Zákona o odbornom vzdelávaní, ktorý dnes schválila Národná rada SR.

Podľa klubu zákon nerieši to najpodstatnejšie, čím je zlepšenie kvality a podmienok odborného vzdelávania na Slovensku. Členovia Klubu 500 kritizujú predovšetkým ďalšie prenesenie kompetencií a zodpovednosti štátu na 12 privátnych, podľa nich materiálne a personálne na tento účel nevybavených organizácií, informoval výkonných riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa Gregora predstavuje nový zákon neprimeranú administratívnu záťaž pre všetky subjekty systému – podnikateľov, školy aj budúcich študentov a nedostatočnú motiváciu zamestnávateľov pre vstup do duálneho vzdelávania.

„Namiesto toho aby sme reformovali štátne inštitúcie, ktoré sa priamo odbornému vzdelávaniu venujú, a vytvorili štíhly, efektívny a transparentný centralizovaný model riadenia za plnej účasti zamestnávateľov… cítiť lobistické snahy na posilňovanie existujúcich štruktúr bez akýchkoľvek zákonom stanovených pravidiel a bez garancie ich odborného zabezpečenia,“ dodal.