Podnikatelia sú s novelou zákona o obchodovaní s emisiami sklamaní

Médium: TASR, Dátum: 22.02.2022

Podnikatelia dlhodobo upozorňovali na nízke kompenzácie zvýšených nákladov na elektrickú energiu pre firmy z dôvodu vysokých cien povoleniek.

Celý článok si môžete prečítať TU

Foto: TASR

Zamestnávateľské zväzy odmietajú návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorým sa má znížiť percentuálny podiel z výnosov z predaja emisných povoleniek pre energeticky náročné firmy zo súčasných 7,5 % na 6,25 %. Slovenské kompenzácie by v porovnaní so susedným Českom či Nemeckom boli štvornásobne nižšie, upozornili podnikatelia. Novelu zákona posunulo v minulom týždni do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. 

Podnikatelia dlhodobo upozorňovali na nízke kompenzácie zvýšených nákladov na elektrickú energiu pre firmy z dôvodu vysokých cien povoleniek. To slovenské spoločnosti znevýhodňuje nielen voči výrobcom z krajín mimo EÚ, ale znižuje to ich konkurencieschopnosť aj voči firmám v únii. „Európska legislatíva má navrhnutý jednotný systém na kompenzáciu zvýšených nákladov pre priemysel, keďže predvídala nevyhnutnosť mať takýto mechanizmus k dispozícii na udržanie priemyselnej výroby v Európe. Tento mechanizmus využívajú mnohé členské štáty EU, aby si svoj priemysel ochránili. Žiaľ, Slovensko sa rozhodlo vybrať skôr opačným smerom,“ uviedla hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová. 

Pre Klub 500 je neprijateľné novonavrhované prerozdelenie, ktoré v praxi znamená zníženie podpory len na 6,25 % z objemu využiteľných kvót. Klub 500 uvedený návrh namietal už na rokovaní Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu 24. januára, žiaľ, ministerstvo životného prostredia naše návrhy nezapracovalo a pripomienkové konanie predkladá materiál v pôvodnom znení,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Pripomenul, že Európska komisia stanovila strop na použitie výnosov z dražieb na nepriame kompenzácie, a to maximálne na 25 % celkových výnosov. 

Novela na jednej strane prináša zvýšenie využiteľných prostriedkov pre Envirofond z 35 % na 50 % celkových výnosov predaja povoleniek, no v rámci tohto balíka znižuje kompenzácie vysokej ceny povoleniek pre firmy z pôvodných 25 % na 12,5 %. Dôležitým návrhom je však tiež zrušenie sporného ustanovenia, podľa ktorého mohlo MŽP v odôvodnených prípadoch tieto dotácie znížiť.

Väčší balík prostriedkov by tak mohol Envirofond v prípade schválenia novely zákona využiť na financovanie projektov zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie energetickej účinnosti či na náhradu fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie. 

So zvýšením percentuálneho podielu financií na tieto projekty však nesúhlasí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. RÚZ upozornila na chýbajúcu schému takejto štátnej pomoci a považuje za vhodnejšie využiť práve financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie. „Navyše zvýšenie minimálnej hranice použitia výnosov z aukcií na 50 % znamená aj už teraz aj pri nezmenenom pomere účelu použitia zvýšenie celkového objemu finančných prostriedkov,“ dodal Hošták.