Podnikatelia odmietajú balíček daňových zákonov z dielne MF SR

Médium: Obchod, priemysel, hospodárstvo, Datum 05. 09. 2016
Prijatie daňového balíčka, ktorý predstavilo ministerstvo financií, bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku. Zavedenie dane z dividend, zvýšenie spotrebnej dane z tabaku, zvýšenie osobitného odvodu v regulovaných odvetviach, nezníženie bankového odvodu či zvýšenie poplatkov za hazardné hry predstavuje podľa Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) vplyv na podnikateľské prostredie v hodnote viac ako 350 mil. € ročne.

Podľa podnikateľov vláda prichádza s balíčkom daňových opatrení v čase, keď rastú daňové príjmy. Len za minulý rok boli vyššie o 1,3 mld. €, ako boli predpokladané odhady, a počas prvých 7 mesiacov tohto roka sa zlepšil výber daní o 310 mil. €.
„Pokiaľ by sa opatrenia realizovali, bude to mať obrovské dopady. Ďalej sa bude zneisťovať celkové podnikateľské prostredie na Slovensku,“ konštatoval na tlačovej konferencii predseda SOPK Peter Mihók.
Podotkol, že pre firmy je stabilita ekonomického prostredia mimoriadne dôležitá. „My už máme určité signály, aj významných podnikateľských subjektov, ktoré sa rozhodli odísť zo Slovenska a nemôžeme vylúčiť, že budú pokračovať aj ďalšie,“ uviedol Mihók s tým, že opatrenia môžu mať negatívny vplyv aj na spotrebiteľov. „Mnohé produkty sú určené na finálnu spotrebu a zvyšovanie nákladov nutne musí každý zakalkulovať do svojej ceny.“

Porušenie ústavných práv

Veľké množstvo noviel a daňových zákonov však podľa SOPK a Klubu 500 neúmerne zvyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. „Pre nás je ťažko pochopiteľné a ťažko vysvetliteľné malým akcionárom, prečo vláda pristupuje k zdaňovaniu dividend, navyše retroaktívne od roku 2004, keď tieto neboli zdaňované podľa v tom čase platných zákonov,“ upozornil predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Podľa podnikateľov pri tomto návrhu dochádza k porušeniu ústavných práv. Klub 500 preto nevylučuje napadnutie návrhu na Ústavnom súde SR. „Retroaktivita neobstojí. Sú tu firmy, ktoré vyviezli zisky, a tých sa dodatočné zdanenie netýka. Týka sa iba tých, ktorí sa správali v súlade s platnými zákonmi.
Namiesto toho, aby boli ocenení, že peniaze použili na rozvoj fabrík, tak majú byť potrestaní. Štát nemôže povedať, že sa rozhodol vziať 15 % z dividend za 12 rokov dozadu,“ skonštatoval Soták.
Podnikatelia preto vyzývajú vládu, aby stiahla návrh na zavedenie dane z dividend, aby nerozširovala osobitný 8-percentný odvod z poistného na celé poistné, ako aj ďalšie návrhy na zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia.
„Pre nás je alfou a omegou podnikateľské prostredie. Z 5,5 milióna ľudí iba 1,8 milióna robí v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Nastavme také pravidlá, aby sa tu dalo férovo existovať. Môžeme sa baviť aj o zdanení dividend, nemáme problém. Ale potom, prečo máme odvodové zaťaženie 52 %? Tak nastavme nový daňový systém,“ dodal Soták.

Ministerstvo financií reaguje

Podľa MF SR na Slovensku nehrozia negatívne scenáre, ako predpovedajú podnikatelia. „Daňou z dividend nahrádzame súčasné zdravotné odvody z dividend, ktoré aj dnes platia akcionári firiem, teda fyzické osoby. Z hľadiska daňovej spravodlivosti je férovejšie aplikovať na dividendy daň z príjmu než zdravotné odvody,“ uviedol v reakcii pre médiá tlačový odbor MF SR.
Pri odvodoch sa totiž podľa rezortu uplatňuje strop na úrovni približne 60-tisíc € ročne, čo môže znamenať vyššiu odvodovú povinnosť pri akcionároch malých a stredných firiem v porovnaní s akcionármi veľkých firiem. „Takže dôvod kričať majú len tí, ktorých ročný príjem z dividend prekračuje zhruba 60-tisíc €. Zdaňovanie dividend je úplne štandardné v daňových systémoch najvyspelejších krajín sveta. Ide o bežnú prax. Z 35 krajín OECD má až 33 sadzbu vyššiu alebo rovnú tej, ktorú navrhujeme,“ doplnilo MF SR. V rámci okolitých krajín má ČR a Maďarsko sadzbu 15 %, Poľsko 19 % a Rakúsko 25 %. „Zároveň je dôležité povedať, že od budúceho roka znižujeme sadzbu dane z príjmov pre firmy na 21 %,“ upozornilo MF SR s tým, že o novelách daňových zákonov sa bude ďalej rokovať.