Platby v hotovosti sa obmedzia

Médium: Pravda, Datum  20. 04. 2016,   Autor: Lenka Buchláková

Rubrika/Pořad: Správy ekonomika, Strana/Zpráva: 12, Skupina:

Hodnocení: Neutrální,   Prodejní náklad: ,  Čtenost:

Druhá vláda Roberta Fica ešte v roku 2013 zaviedla obmedzenie platieb v hotovosti. Podnikatelia odvtedy môžu môžu platiť za tovar či službu svojim obchodným partnerom „na ruku“ iba do výšky 5–tisíc eur, pri fyzických osobách je hranica 15–tisíc eur. Ľudia najčastejšie platia hotovosťou práve pri nákupe stavebného materiálu či ojazdených áut. V rámci podnikateľského sektora opatrenie pomohlo v zamedzení úniku straty na dani najmä v stavebnom sektore. Najnovšie chce nová vláda obmedzenia platieb v hotovosti pre právnické osoby ešte viac znížiť. Podľa informácií denníka Pravda suma, ktorú budú môcť po novom podnikatelia vyplatiť v hotovosti, bude 2 500 eur. Vyššie sumy môžu podnikatelia a bežní ľudia platiť kartou alebo bankovým prevodom. „Vláda zváži rozšírenie obmedzenia platieb v hotovosti pre právnické osoby, čo povedie aj k obmedzeniu podvodných konaní v daňovej oblasti, k boju proti praniu špinavých peňazí, ako aj k prevencii financovania terorizmu,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády. Daňový expert nové opatrenie víta. „V tom prípade sa budú podnikatelia ešte viac zákonne nútiť využívať úhrady cez banky. Dôvodom je, že transakcie cez banku sú pre prípadné daňové kontroly viac dohľadateľné a predovšetkým preukázateľné, t. j. z tohto pohľadu ide o nástroj, ako čiastočne eliminovať daňové podvody realizované najmä cez fiktívne úhrady v hotovosti,“ povedal Peter Pašek, daňový poradca zo spoločnosti Accace. Inými slovami, ak sa transakcia uskutoční cez banku, daniari majú potom viac rukolapných dôkazov, ak vyšetrujú daňové podvody. Finančná správa si môže vyžiadať od banky výpis z bankového účtu a porovnať ho s faktúrami a bločkami. Finančná správa tvrdí, že ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10–tisíc eur. Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150–tisíc eur. „Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a podobne. Platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku, ako aj platba kreditnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti,“ uvádza Finančná správa.

Podnikatelia sú v hodnotení opatrení

Obmedzenie bezhotovostných platieb sa bude týkať len malých a stredných podnikov. Najväčšie slovenské spoločnosti ani doteraz neboli obmedzeniami limitované. „Z pohľadu Klubu 500, ktorý reprezentuje veľké spoločnosti nad 500 zamestnancov, ani doterajšia povinnosť bezhotovostných platieb voči obchodným partnerom nad 5–tisíc eur nepredstavuje žiadne obmedzenie, pretože bezhotovostné platby sú aj s ohľadom na vedenie účtovníctva vo veľkých spoločnostiach efektívnejšie a vhodnejšie. Samozrejme, môže sa tým zamedziť daňovým únikom, na druhej strane to môže mať za následok ďalšiu administratívu a eliminovanie papierových a kovových peňazí z obehu, ale ako som spomínala, pre veľké spoločnosti to nie je problém,“ odkázala Stanislava Zubalová z Klubu 500. Zmeny sa najviac dotknú napríklad väčších reštaurácií či obchodov so stavebným materiálom, ktoré nakupujú výlučne v hotovosti, ktorou disponujú.

„Vzhľadom k predpokladanému rozsahu daňových únikov spôsobených práve prostredníctvom hotovostných platieb je možné považovať takéto opatrenie za legitímne a efektívne. V minulosti sme však mali výhrady k technickej realizácií uvedeného zámeru, najmä vo vzťahu k rozsahu osôb, na ktoré sa ma regulácia vzťahovať, a k výške limitu, nad ktorý bude zakázané realizovať platby v hotovosti. V minulosti zavedený limit 5–tisíc eur sme považovali za príliš nízky, reštriktívny a jeho ďalšie prípadné zníženie môže v praxi spôsobovať problémy aj pri legitímnych obchodných transakciách, ktoré sú riadne zdaňované,“ tvrdí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Inšpirácia zo zahraničia

Obmedzovanie platieb v hotovosti sa stáva trendom v celej Európe. Koncom roka 2011 vtedajší taliansky premiér Mario Monti obmedzil v krajine platby v hotovosti pre ľudí, ale aj pre malých a stredných podnikateľov. Maximálny limit na použitie hotovosti vtedajšia vláda znížila z 2,5–tisíc na tisíc eur. Aktuálne je na úrovni 3–tisíc eur. Štát tak chce zamedziť javu, keď mnohí talianski obchodníci neodvádzajú do štátnej pokladnice daň z pridanej hodnoty. Zákazníkom, ktorí platia v hotovosti a nežiadajú potvrdenie o zaplatení, pritom ponúkajú aj zľavy. Reforma však postavila vládu proti bežným Talianom, ktorí radšej platia v hotovosti, a to prakticky všetko, od svadobných hostín až po rekonštrukciu domov. V Španielsku platí obmedzenie do sumy 2,5–tisíc eur pre rezidentov a pre nerezidentov do výšky 15–tisíc eur.

Vo Francúzsku sa limit na platby v hotovosti u obchodníkov od septembra 2015 znížil z 3–tisíc eur na tisíc eur. Osoby s daňovou rezidenciou mimo Francúzska môžu platiť v hotovosti až do sumy 15–tisíc eur. Ďalšiu výnimku tvoria napríklad nákupy pozemku či bytu, kde je limit na úrovni 10–tisíc eur. Medzi fyzickými osobami nie sú platby v hotovosti limitované, ale u platieb presahujúcich 1,5–tisíc eur by mala byť táto platba písomne podložená. V niektorých krajinách je však možné platiť v hotovosti bez obmedzení. Príkladom je Nemecko, Malta, Cyprus, Rakúsko, Island či Slovinsko. V susednej Českej republike sú hotovostné platby od minulého roka obmedzené z 350–tisíc českých korún na 270–tisíc českých korún. V Dánsku vláda zvažuje umožniť maloobchodníkom, reštauráciám či čerpacím staniciam možnosť prestať prijímať platby v hotovosti. V Londýne sa už nedá nekúpiť za hotovosť lístok na autobus.

Nemecko prišlo najnovšie s vyhlásením, že chce zaviesť jednotný strop na obmedzené platby v hotovosti v celej únii. Hlavným dôvodom je snaha obmedziť financovanie teroristických skupín, ktoré sa spoliehajú práve na platby v hotovosti. Podľa Európskej centrálnej banky je v obehu takmer 19 miliárd eurových bankoviek v hodnote vyše bilióna eur a zhruba 116 miliárd mincí v hodnote takmer 26 miliárd eur. „Našou snahou je zaviesť v Európe jednotné limity hotovostných transakcií,” uviedol nedávno nemecký minister financií Wolfgang Schäuble (CDU). Ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“ povedal. „Nie je to otázka zavedenia stropu o tom, koľko peňazí niekto môže vlastniť,” povedal Schäuble. Platby nad rámec limitu môžu byť vykonané, pokiaľ sú známe obe strany transakcie. Federálna vláda pripravuje hranicu 5–tisíc eur. Podľa údajov nemeckej centrálnej banky až 79 percent všetkých tamojších transakcií ľudí a podnikateľov je uskutočňovaných v hotovosti.