PLÁNOVANÁ INVESTÍCIA SPOLOČNOSTI MONDI SCP, A.S. JE DOBROU SPRÁVOU PRE SLOVENSKO

Klub 500 – Tlačová správa – investičný stimul Mondi Scp (23032016)

(Bratislava, 23. marca 2016) Klub 500 odmieta neodborné a politické vyjadrenia predstaviteľov politickej organizácie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a strany Sloboda a Solidarita.

Klub 500 vyjadruje pohoršenie nad vyjadreniami predsedu politickej organizácie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča a podpredsedníčky strany Sloboda a Solidarita Jany Kiššovej k návrhu na udelenie investičných stimulov pre spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Namiesto toho, aby uvedení  politici privítali, že slovenská ekonomika získa významnú investíciu vo výške viac ako 300 mil. eur, znevažujú dané rozhodnutie bulvárnym a populistickým spôsobom. A to len vďaka rozhodnutiu vlastníkov spoločnosti investovať na Slovensku a nie v jednej z 30 krajín sveta v ktorých skupina MONDI podniká. Je zarážajúce s akou ľahostajnosťou prehliadnu skutočnosť, že v tomto konkrétnom prípade ide  o investíciu do ďalšieho rozvoja podniku založeného v roku 1880, rozšírením výroby o nový, unikátny produkt, nehovoriac o významných regionálnych prínosoch.

Pýtame sa, či si pán Matovič a pani Kiššová uvedomujú, akými čiastkami spoločnosť Mondi SCP, a.s. každoročne prispieva k napĺňaniu slovenského štátneho rozpočtu ako aj rozpočtov zdravotných a Sociálnej poisťovne a o aké čiastky by Slovensko prišlo v prípade rozhodnutia investovať napríklad v Nemecku? A to nehovoríme o stovkách subdodávateľov s tisíckami zamestnancov z radov malých a stredných podnikov, na ktorých sa pán Matovič a pani Kiššová s radosťou odvoláva a ktorí sú existenčne závislí na spolupráci so spoločnosťou Mondi SCP, a.s.“ uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Klub 500 sa v tejto súvislosti pýta pána Matoviča a pani Kiššovej, na základe akých ekonomických prepočtov sa dopracovali k tvrdeniu, že vláda zoberie peniaze 40.000 malým a stredným podnikateľom a dá ich jednému podnikateľovi, nakoľko v tomto prípade sa nejedná o investičnú pomoc vo forme priamych finančných príspevkov, ale vo forme daňových úľav ?! Uvedené vyjadrenie je absolútne nepravdivé,  zavádzajúce a klamlivé a  je len štvaním obyvateľstva proti podnikateľom a rozoštvávaním podnikateľov medzi sebou.  Tým, že stimul je poskytnutý formou daňových úľav, NIK SA NIKOMU NA NIČ NESKLADÁ!“ dodal Vladimír Soták

Klub 500 v tejto súvislosti poukazuje na správanie predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita v súvislosti so schválením investičnej pomoci spoločnosti Gallai&Wolff v roku 2011, predloženú ministrom hospodárstva za SaS, voči ktorej Klub 500 ostro protestoval. V tomto prípade išlo o poskytnutie až 50%-nej štátnej pomoci pre investora, ktorý má na Slovensku svojho priameho konkurenta, čím priamo ohrozili domáceho výrobcu s dlhoročnou tradíciou. Klub 500 v tomto konkrétnom prípade vyjadril podozrenie z podvodu, keďže v konečnom dôsledku malo ísť  o presun výroby z jednej časti Slovenska do druhej, ktorý však bol deklarovaný ako nová investícia rakúskeho investora. V tomto konkrétnom prípade však predstaviteľov strany SaS od schválenia pomoci neodradili ani informácie o podaní trestného oznámenia bývalých slovenských spoločníkov rakúskeho „investora“ (pre podozrenie zo spáchania podvodu) ani  vydanie predbežného opatrenia súdu na nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorý mal byť predmetom investície v Klenovci. Po troch rokoch sa však potvrdili výhrady Klubu 500 o, podľa názoru Klubu 500, podvodnom zámere investora a slovenská dcéra rakúskej firmy Gallai & Wolff smerovala do konkurzu, pričom spôsobené škody ktoré nezodpovedné konanie vtedajších predstaviteľov ministerstva hospodárstva pri presadzovaní investičných stimulov sa ešte len budú vyčísľovať.

Je nám veľmi ľúto, že politici bez akejkoľvek zodpovednosti za svoje konanie a rozhodnutia svojimi vyjadreniami a skutkami priamo škodia Slovensku a jeho ekonomike. Je smutné, ak predstavitelia strán, ktorí s veľkou obľubou medializujú svoju podnikateľskú minulosť a európsky rozmer sa znižujú na zavádzajúcu, neodbornú a bulvárnu argumentáciu.

Práve problematika diskriminačného udeľovania investičných stimulov je jednou z tém, kvôli ktorej bolo zo strany slovenských vlastníkov iniciované založenie Klubu 500. Bolo a je cieľom Klubu 500 v tejto oblasti dosiahnuť aby pre investičné stimuly, pokiaľ tieto budú v členských krajinách Európskej únie poskytované, boli na Slovensku nastavené rovnaké podmienky pre domácich a zahraničných investorov, a aby bolo zabezpečené, že stimuly nebudú znižovať konkurencieschopnosť existujúcich domácich etablovaných výrobcov s rovnakým predmetom činnosti.

Klub 500 touto cestou žiada pána Matoviča a pani Kiššovú, aby sa za svoje výroky ospravedlnili, nakoľko členovia Klubu 500 nie sú inštitúciami založenými za účelom získavania poslaneckých alebo iných výhod. Členovia Klubu 500 ako aj ďalší veľkí zamestnávatelia sú garantami zamestnanosti. Klub 500 by privítal, aby nielen pán Matovič ale všetci predstavitelia politických strán, ktorí získali poslanecké mandáty namiesto organizovania štrajkov a predvádzania sa na námestiach s cieľom priniesť svojim stranám výhody, radšej intenzívne komunikovali so zamestnávateľmi tak, aby spoločne prinášali riešenia, ktoré prispejú k ekonomickému rozvoju Slovenska. Predstavitelia Klubu 500 by si veľmi želali, aby politici na Slovensku prechovávali úctu k tým, ktorí tvoria hodnoty, zamestnávajú ľudí, poskytujú sociálne programy a napĺňajú štátny rozpočet a túto kultúru prenášali aj na spoločnosť. Pán Matovič a pani Kiššová si zrejme neuvedomujú, že spoločnosť  Mondi SCP, a.s. predáva svoje produkty na celom svete, pričom toto je možné len ak spoločnosť disponuje kvalitnými technológiami, kvalitnými produktami a kvalitnými ľuďmi.

Riadiť takéto spoločnosti je iné, ako bez zodpovednosti sedieť v Národnej rade, alebo vykrikovať na námestiach. Klub 500 preto dôrazne žiada pána Matoviča a pani Kiššovú aby sa za svoje vyjadrenia ospravedlnili a aby sa vyvarovali útokov voči tým, ktorí si zaslúžia úctu.

Bez firiem ako Mondi SCP, a.s. nebude ani na platy učiteľov, ani na platy poslancov, ich asistentov a ich kancelárie.“ uzavrel V. Soták