Peniaze pre fabriky a zamestnancov

Médium: TA3, Dátum  15.10.2020

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ďakujem veľmi pekne. Vy ste, pán minister, ukazovali aj výroky dnešné, je tam aj Klub 500, ja som veľmi rád, že môžme prostredníctvom aplikácie Skype privítať v našom vysielaní aj výkonného riaditeľa Klubu 500, pána Tibora Gregora. Dobrý večer.

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ, Klub 500
——————–
Dobrý večer prajem.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Pán Gregor, váš Klub 500 patril k pomerne významným a výrazným kritikom toho, aká, ako vláda pristupuje k pomoci podnikom po prvej vlne a teraz prichádza naozaj zmena rétoriky, čítal som vašu tlačovú správu, kde chválite vládu za to, čo robí v programe Prvá pomoc+, tzn. toto už je naplnené, naplnenie tých vašich požiadaviek, ktoré ste mali ešte v nedávnej minulosti?

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ, Klub 500
——————–
Ak dovolíte, pán redaktor, najskôr sa mi patrí poďakovať aj touto cestou hlavne pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý si aj počas toho polroka, kedy sme vlastne ako veľmi intenzívne kričali a poukazovali na to, že Prvá pomoc, tak ako bola nastavená, je nedostatočná, tak vždycky si našiel čas a bolo niekoľko pokusov, kde aj predložil na rokovanie vlády a mal snahu navýšiť túto pomoc aj v minulosti. Sme radi, že sa to teraz podarilo, to navýšenie o 50 % oproti súčasnosti je skutočne významné, významné je aj to, že sa rozširuje tak, ako povedal, aj výpočet samotný, že sa rozširuje, že sa nepočíta len hrubá mzda, ale počíta sa celková cena práce. Tzn. celé odvodové zaťaženie, a tak isto, že aj odvetvia, ktoré doposiaľ neboli pokryté štátnou pomocou, majú možnosť žiadať a že im bude doplatené spätne od vyhlásenia núdzového stavu. Takže toto pozná, toto skutočne považujeme za významné opatrenie a veľmi to oceňujem a ešte raz, aj touto cestou ďakujem pánovi ministrovi, aj vláde, že k tomuto pristúpili.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Napriek tomuto pozitívnemu vyjadreniu som si vo vašom, vo vašej tlačovej správe všimol aj istý doplňujúci návrh. Ono totiž tá pomoc je odstupňovaná podľa hodnoty alebo miery výpadkov v obratoch a je to odstupňované po dvadsiatich percentách. Aký je váš návrh?

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ, Klub 500
——————–
My navrhujeme, takto, z hľadiska spravodlivosti by bolo určite vhodnejšie, ak by táto pomoc bola odstupňovaná po desiatich percentách, lebo je zásadný rozdiel napr. v podniku, ktorý má 19,9-percentný výpadok tržieb a nemá nárok na žiadnu pomoc, ale takisto je zásadný rozdiel medzi spoločnosťou, ktorá má 20-percentný výpadok tržieb a ktorá má 40-percentný výpadok tržieb a je v tej istej kategórii. Spoločnosť, ktorá má dvadsaťpercentný výpadok na tržbách, je spoločnosť, ktorá je už v strate, nie významnej, ale spoločnosť, ktorá je 40 % v prepade tržieb, tak je spoločnosť, ktorá už pri dlhodobom takomto fungovaní nemá šancu na prežitie.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Ako vnímate slová z druhej strany brehu, ktoré, alebo z druhej strany rieky, ktoré hovoria, alebo politickej rieky, ktoré hovoria, že táto pomoc síce chvíľu pomôže, ale len chvíľu, a potom aj tak niektoré firmy a podniky podľahnú a neprežijú túto pandémiu?

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ, Klub 500
——————–
Takto, nerád by som sa dostal do pozície politického analytika a komentoval jednu a druhú stranu teda politickej rieky. To určite nie. Je potrebné, ale treba úplne otvorene povedať, ak by kríza mala trvať rok, alebo mala trvať dva roky, tak žiadna vláda, žiadna ekonomika nemá šancu vydotovať prežitie spoločnosti. Takže všetci veríme, že tak, ako bolo prognózované, že budúci rok dôjde k významnému naštartovaniu ekonomického rastu a veríme, že tie prognózy, tak ako sú prognózované aj ministerstvom financií, Národnou bankou, ale aj napr. OECD, že koncom budúceho roku, najneskôr začiatkom roku 2022 by sa ekonomika mala dostať na predkrízovú úroveň. Takže počítame s týmito scenármi, veríme teda, že to takýmto spôsobom pôjde, a teda môžme dúfať, že to, že to oživenie príde aj skôr.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
No, nemusíme sa pozerať na štatistiky OECD, môžme sa pozrieť na predikciu, s ktorou pracuje, pracovala pri zostavovaní štátneho rozpočtu naša vláda. Očakáva už na budúci rok, samozrejme, oproti tomuto roku, aby sme sa opäť nehrali s číslami a porovnávali porovnateľné, hospodársky rast. Očakávate ho aj vy?

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ, Klub 500
——————–
Takto, keď padneme, viete, toto je veľmi taká, taká diskusia, kde na jednej strane, keď sme v minulosti sa dožadovali navýšenia pomoci, tak veľakrát bolo, bolo komunikované, že ekonomika rastie. My si  musíme, my si musíme uvedomiť, že ekonomika padla najviac od druhej svetovej vojny a je samozrejmé, keď padne na dno, tak ekonomika rastie, ale tie prognózy, ako ten najvýznamnejší ukazovateľ je, kedy sa ekonomika dostane na predkrízovú úroveň a tu sa zhodujú všetky tieto tri inštitúcie, ministerstvo financií v prognóze spred dvoch týždňov, Národná banka Slovenska, takisto OECD, ktoré povedalo, že Slovensko sa dostane, alebo teda má šancu dostať na predkrízovú úroveň koncom budúceho roka alebo najneskôr začiatkom roku 2022. To je, samozrejme, že celý budúci rok bude rásť, ale bude rásť do tej úrovne, aby sa vrátila späť na tú istú úroveň, ktorá bola v roku 2022, teda, pardon, pred krízou.

Peter BIELIK, moderátor
——————–
Všetky tieto predikcie, predpokladám, že sú založené na jednom čarovnom slovíčku, to je vakcína. Ak ju dovtedy budeme mať a budeme môcť podať väčšine obyvateľstva, alebo tým, ktorí ju potrebujú, tak, samozrejme, môže nastať takýto vývoj. Uvidíme, či sa to vedcom svetovým alebo niektorým z blízkych krajín, či našim podarí urobiť pokrok v tejto záležitosti. Pán Gregor, veľmi pekne ďakujem. Želám príjemný večer.

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ, Klub 500
——————–
Ďakujem veľmi pekne, príjemný večer aj vám.