Otvorený list – výzva koaličnej rade

Klub 500 vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v slovenskom zdravotníctve a nad poslednými krokmi ministerky zdravotníctva voči celosvetovo uznávanému pánovi profesorovi Jurajovi Šteňovi a pánovi docentovi Andrejovi Šteňovi. Pýtame sa, čo znamená táto kauza?! Je to osobný boj proti odborníkom, ktorým záleží na slovenskom štátnom zdravotníctve? Je to osobná pomsta voči ľuďom, ktorí vybudovali niektoré medicínske odbory na celosvetovej úrovni a bránia sa divokej privatizácii. Veď ako si máme inak vysvetliť vyjadrenia, keď pod rúškom „stratifikácie“ ako pojmu, ktorému málokto rozumie, sa hlavný predstaviteľ ministerstva zdravotníctva vyjadrí, že nijako nemôže nariadiť súkromným majiteľom a súkromným zariadeniam rušenie alebo zmenu, ale má priamy dosah na verejné zdravotnícke zariadenia, ktorým to nariadiť môže?!  To je de facto antistratifikácia – trieštenie zdravotníckej starostlivosti.

Kto má rozhodovať o smerovaní slovenského zdravotníctva, odborníci alebo politickí nominanti? Pýtame sa, kde sa začína a kde sa končí kariéra politicky nominovaných riaditeľov nemocníc a ministrov – rozhodnutím ďalších politických nominantov a politikov?! Každého ministra vytvoríme a vymenujeme za päť minút, ale takých odborníkov, akým je pán profesor Juraj Šteňo a pán docent Andrej Šteňo, nevychováme ani za jednu nasledujúcu generáciu! Pýtame sa, na koho sa obrátia aktéri tejto nechutnej kauzy, keď budú potrebovať neurochirurgický zákrok – na politického nominanta alebo na pána profesora Šteňa alebo pána docenta Šteňa a kde si nechajú urobiť zákrok – na klinike, o ktorej rozhodne minister, alebo pán profesor Šteňo? Ako sa môžu brániť ľudia, ktorí čakajú na operáciu u pána profesora Šteňa alebo pána docenta Šteňa? Minister má byť ten, ktorý rozhoduje o neurochirurgických operáciách?!

Celá táto kauza je nechutným politikárčením politikov a politických nominantov, ktorí na svojich miestach nemajú čo robiť!  Kto dnes riadi slovenské zdravotníctvo, zisťujeme pod rúškom posledných káuz. Pýtame sa, komu sa bude zodpovedať pani ministerka a za čo bude zodpovedať pani ministerka a dotyční riaditelia o pol roka? Pýtame sa tých, ktorí odvolávali – pani ministerka, pán riaditeľ a pani riaditeľka, koľkým ľuďom ste zachránili život a koľko ľudí ste vo svojom živote operovali?

Týmto prosíme koaličnú radu, aby sa okamžite venovala situácii v slovenskom zdravotníctve, aby nedopustila jeho skrytú privatizáciu a aby nedovolila likvidovať odborníkov, ktorí sa celým svojím profesijným životom pričinili o špičkové meno slovenskej neurochirurgie!

Zachráňme tie posledné zvyšky svetovosti v slovenskom zdravotníctve!

Vladimír Soták
predseda Klubu 500