Opätovný pokus o navýšenie počtu dní dovolenky? Priemysel hovorí rázne NIE

Poslanci SNS opätovne navrhujú zvýšiť počet dní dovolenky. Tentokrát chcú pridať týždeň dovolenky zamestnancom, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov veku, no ako rodičia sa trvalo starajú o dieťa. V súčasnosti takýto nárok majú zamestnanci až po dovŕšení 33 rokov veku. Klub 500 opakovane upozorňuje, že po započítaní štátnych sviatkov a osobných prekážok v práci je to až do 47 dní, kedy zamestnanec nie je na pracovisku! Poslanci naviac prichádzajú s návrhom bez diskusie so zamestnávateľmi a v čase, keď sa znižuje výkonnosť firiem a sú ohrozené existujúce pracovné miesta.


Zamestnanci majú v súčasnosti zo zákona nárok na minimálne štyri týždne dovolenky. Po dovŕšení 33 rokov sa výmera dovolenky navyšuje na najmenej päť týždňov.  Poslanec za SNS Tibor Jančula sa už  raz tento rok pokúšal presadiť, aby mali nárok na 25 dní dovolenky všetci zamestnanci bez rozdielu, napokon návrh stiahol. Teraz prichádza s upravenou verziou: a to, aby mohli aspoň  päť týždňov dovolenky čerpať zamestnanci mladší ako 33 rokov, ak sa starajú o dieťa. Klub 500 už v minulosti pokusy o navýšenie počtu dní dovolenky ostro kritizoval a odmieta aj tento opakovaný pokus:V čase ochladzovania ekonomiky a znižovania výkonnosti firiem považujeme tento návrh novely a nesystémový a škodlivý. Poslanci navyše prichádzajú s návrhom bez akejkoľvek diskusie so zamestnávateľmi, ktorým navyšovanie počtu dní dovolenky zvyšuje náklady, neuvedomujúc si zrejme dopady na priemysel ani na verejné financie.“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Predkladatelia návrhu zákona, Tibor Jančula a Magdaléna Kuciaňová v dôvodovej správe pôvodne uviedli, že navýšenie počtu dní dovolenky pre vybranú skupinu zamestnancov nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy. Toto tvrdenie však rozporuje aj Ministerstvo financií SR. To vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že návrh bude mať negatívny vplyv z dôvodu, že pri zvýšenom nároku na rozsah dovolenky vzniknú zamestnávateľom vyššie výdavky. Zároveň vyzvalo predkladateľov, aby uviedli návrhy na úhradu zvýšených výdavkov.

Zamestnávateľom sa za posledné dva roky prudko zvýšili náklady na pracovnú silu aj v dôsledku iných vládnych opatrení. Zaviedli alebo zvýšili sa príplatky za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, štát zaviedol rekreačné poukazy a plánované zvýšenie minimálnej mzdy opäť navýši podnikom náklady. To všetko má dopad najmä na výrobný sektor, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ. „V čase množiacich sa signálov o ochladzovaní svetovej ekonomiky a hroziaceho príchodu recesie by sa strany vládnej koalície mali skôr sústrediť na prípravu systémových opatrení a jasnej stratégie na podporu  slovenskej ekonomiky v horších časoch,“ dodáva Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Klub 500 okrem toho zdôrazňuje, že takéto nesystémové navýšenie pre vybrané skupiny zamestnancov je nielen diskriminačné, ale popiera tiež základné, všeobecne uznávané princípy regenerácie síl zamestnancov spojené s rastúcim vekom a veľkosťou pracovného zaťaženia.

Naviac, Slovensko už v súčasnosti patrí medzi krajiny s najvyšším počtom štátnych sviatkov v EÚ a navýšením základnej výmery dovolenky by sa stalo krajinou s najvyšším počtom dní plateného voľna (dovolenka a štátne sviatky spolu) v rámci všetkých krajín OECD!

Poslanci by mali prestať komplikovať už aj tak neprehľadný a ťažkopádny systém. Namiesto toho by sa mali sústrediť na prijatie súboru systémových opatrení, ktoré budú viesť k zásadnému zefektívneniu štátnej a verejnej správy (zníženiu počtu štátnych a verejných zamestnancov), zefektívneniu slovenského školstva a optimalizácii počtu učiteľov, počtu škôl v nadväznosti na demografický vývoj, ale aj opatrení smerujúcich k zásadnému zníženiu daňovo-odvodového zaťaženia pracujúcich,“ uzavrel Vladimír Soták, predseda Klubu 500.