Odliv mozgov zo Slovenska nebezpečne rastie. Vysoké školstvo potrebuje reformu

Každý piaty slovenský vysokoškolák odchádza študovať do zahraničia a tento podiel z roka na rok rastie. Kým v roku 2015 si vybralo vysokú školu v zahraničí 14,5% našich študentov, v roku 2018 (posledný dostupný údaj) ich už bolo 19,2%. Slovensko je tak v rámci OECD krajinou s druhým najvyšším podielom vysokoškolákov študujúcich v cudzine. Žiaľ, mnohí tam nakoniec aj zostávajú a naša krajina tak prichádza o kvalifikovanú pracovnú silu. Na druhej strane, podiel zahraničných študentov na našich univerzitách sa pohybuje na úrovni 8 %. Klub 500 už dlhodobo žiada zásadnú reformu slovenského vysokého školstva a upozorňuje, že na rozvoj odvetví s vyššou pridanou hodnotou je nevyhnutná silnejšia podpora aplikovanej vedy a výskumu, ale i lepšie prepojenie teórie s praxou. Nevyhnutnosťou je tiež väčšia podpora technických a prírodných vied. Toto zameranie je jednou z dôležitých súčastí budúceho úspešného rozvoja školstva na Slovensku a malo by byť vzaté do úvahy v rámci pripravovaných vládnych návrhov.

http://www.linkedin.com/company/klub-500