Oceňujeme vládou schválený systém Kurzarbeitu, s úvahami o zatváraní fabrík pre pandémiu však nemôžeme súhlasiť

Klub 500 oceňuje, že vláda akceptovala pripomienky zamestnávateľov a schválila kurzarbeit v podobe, ktorá je výhodná pre zamestnancov, zamestnávateľov aj pre štát. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov víta, že systém kurzarbeitu bude nárokovateľný a vojde do platnosti po súčasnom systéme príspevkov na udržanie pracovného miesta. Kurzarbeit tak bude chrániť pracovné miesta zamestnancov v kritických situáciách, ktoré môžu nastať v budúcnosti. V súvislosti s prijímaním opatrení súvisiacich s pandémiou však  zamestnávatelia združení v Klube 500 apelujú na vládu, aby upustila od úvah o odstavovaní ekonomiky, dôsledne prehodnotila COVID-automat a zároveň aby zosúladila hranice pomoci v prípade príspevkov na udržanie pracovných miest so schváleným kurzarbeitom.

Kurzarbeit pomôže zamestnancom, firmám i štátu
Kurzarbeit, o ktorého zavedení rozhodla vláda, by mal v čase krízy pomôcť firmám prežiť náročné obdobie bez toho, aby museli prepúšťať zamestnancov. Ak podniku klesnú objednávky alebo výroba a nebude môcť zamestnancom prideľovať prácu v pôvodnom rozsahu, nemusí prepúšťať. Na mzdu pre zamestnanca prispeje 60 % štát a 20 % zamestnávateľ. Podľa Klubu 500 je tak tento nástroj výhodný pre všetky strany: „Kurzarbeit v schválenej podobe je výhodný tak pre zamestnancov, ktorí si udržia svoje pracovné miesta, pre zamestnávateľov, ako aj pre štát, nakoľko podpora a dávky v nezamestnanosti, vyplácané tisícom ľudí, by stáli oveľa viac. Zamestnávatelia zároveň nebudú musieť prepúšťať kvalitných a vyškolených zamestnancov len preto, že z objektívnych dôvodov nemajú prostriedky na udržanie ich pracovného miesta,“ uvádza výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 verí, že návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, zavádzajúci kurzarbeit, bude prijatý v takej podobe, ako ho schválila vláda a poslanci v parlamente návrh zásadne nezmenia.  Zároveň by však mala vláda zosúladiť súčasný systém príspevkov štátnej pomoci so schváleným kurzarbeitom a zaviesť pomoc na udržanie pracovného mesta už od 10-percentného  poklesu tržieb. V existujúcom systéme štátnej pomoci by tak pribudla nová kategória – pokles tržieb kategória 10 % – 19,99 %. „Nie je totiž spravodlivé, aby firma s poklesom tržieb na úrovni 20 % dostala od štátu príspevok a taká, ktorá má pokles 19,9 %, naň nárok nemá,“ doplnil Tibor Gregor.     

Zatváranie podnikov je úplne neakceptovateľné
Na margo opatrení prijímaných v súvislosti s pandémiou zamestnávatelia apelujú na vládu, aby upustila od úvah o odstavovaní ekonomiky. Klub 500 už niekoľkokrát zdôrazňoval, že odstavenie výroby nie je otázkou niekoľkých hodín a v niektorých prípadoch to ani nie možné, nehovoriac o opätovnom nábehu. „Takéto rozhodnutie môže napáchať obrovské ekonomické škody, ohroziť fungovanie podnikov, ich technológií, zdravie a bezpečnosť obyvateľstva (nakoľko odstavenie niektorých prevádzok nesie so sebou aj bezpečnostné riziká), konkurencieschopnosť nášho priemyslu, nenávratnú stratu odberateľov a zákaziek a v neposlednom rade aj pracovné miesta, na ktorých záchranu, žiaľ, v takomto prípade nemusí postačovať ani vyššie spomínaný kurzarbeit,“  zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 v tejto súvislosti tiež vyzýva vládu, aby dôsledne prehodnotila COVID-automat, podľa ktorého sa situácia napriek prísnym opatreniam zhoršuje a taktiež zrušila povinné plošné testovanie. K tomu Slovensko pristupuje podľa Klubu 500 ako jediná krajina sveta, a práve plošné testovanie antigénovými testami mnohí odborníci označili ako jeden z možných dôsledkov neklesajúcich čísel, nakoľko pri ňom prichádza k zhromažďovaniu ľudí.