O osude elektroáut na Slovensku sa rozhodne budúci týždeň

médium: vEnergetike.sk, dátum: 28.08.2015

Vďaka podporným opatreniam by mohlo byť v roku 2020 na Slovensku od 10 do 25 tisíc hybridných a elektrických áut, podľa toho, či sa naplní konzervatívny alebo optimistický scenár. Budúci týždeň by sa malo rozhodnúť o budúcnosti elektromobility na Slovensku. Úrad vlády už má na stole definitívnu verziu návrhu rozvoja elektromobility. Ministri by mali o návrhu rokovať už budúci týždeň. „Predmetný materiál by mal byť zaradený na najbližšie rokovanie vlády v stredu 2. septembra,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk tlačový odbor úradu vlády. Veľký záujem Spomínaný návrh, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH), má za sebou už aj medzirezortné pripomienkové konanie. O tom, že budúcnosť elektromobility nie je ľahostajná širokej odbornej verejnosti, svedčí 83 vznesených pripomienok, pričom 33 z nich bolo zásadných. Aktívne bolo ministerstvo dopravy či Klub 500, ktorí predložili po 22 pripomienok. Ministerstvo dopravy napríklad vyčítalo v návrhu niektoré termíny napríklad pri výstavbe siete nabíjacích staníc, ktoré podľa neho nie sú reálne. Výhrady akceptovali Podnikateľom združeným v Klube 500 zase prekážalo legislatívne zavedenie povinnej výstavby nabíjacej infraštruktúry pri výstavbe nových parkovacích miest. Podľa nich totiž nie je žiadnym spôsobom zdokladovaná efektívnosť daného opatrenia. Ministerstvo hospodárstva všetky predložené pripomienky akceptovalo, to znamená, že návrh rozvoja elektromobility na Slovensku ide na rokovanie vlády bez rozporu. Smelé plány Podľa stratégie elektromobility v Slovenskej republike by mohlo v budúcom a v nasledujúcom roku jazdiť po Slovensku od 600 do 4 tisíc hybridných a elektrických vozidiel. Štátny rozpočet by v týchto rokoch bol vďaka implementácii podporných opatrení chudobnejší o 200 tisíc až 1,5 miliónov eur. MH predpokladá, že aj vďaka navrhovaným opatreniam by už mohlo byť v roku 2020 na Slovensku od 10 do 25 tisíc hybridných a elektrických áut, podľa toho, či sa naplní konzervatívny alebo optimistický scenár. Odpustia daň? Medzi navrhované opatrenia napríklad patrí podpora vo forme odpustenia dane z motorového vozidla na zakúpený elektromobil, či registračného poplatku. Právnické osoby by si mohli po zavedení opatrení rýchlejšie takéto vozidlo odpísať z dane. „Cieľom je motivovať súkromný sektor investovať do budovania nabíjacej infraštruktúry a elektrických áut,“ zdôvodnil rezort hospodárstva. Zelené obstarávania Veľký dôraz pri podpore kúpy elektromobilu chce ministerstvo klásť aj na takzvané zelené obstarávanie, ktoré je definované v zákone o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel. „Aplikovaním zásad zeleného obstarávania verejná správa pôjde verejnosti príkladom nielen využívaním obstaraných elektrických automobilov, ale aj celkovým prístupom k obstarávaniu rešpektujúc hospodárnosť a ekologickosť obstarávaných produktov,“ dodáva ministerstvo hospodárstva. Majitelia elektromobilov by mohli byť vďaka navrhovaným opatreniam zvýhodnení pri vstupe do centier miest, či pri parkovaní. Zníženie závislosti Podľa ministerstva hospodárstva je podpora rozvoja elektromobility na Slovensku veľmi dôležitá. Elektromobilita je totiž okrem automobilového priemyslu mimoriadne dôležitá aj pre ďalšie stránky národného hospodárstva. „Elektromobilita môže z dlhodobého hľadiska pozitívne ovplyvniť vyššie využívanie alternatívnych palív v doprave, čím prispeje k zníženiu závislosti Slovenska od dovozu motorových palív,“ uzavrelo ministerstvo hospodárstva.