O duálne vzdelávanie majú najväčší záujem strojári

médium: SME; dátum: 25.08.2015; autor: Jarmila Horáková

Zamestnávateľ môže so žiakom zmluvu podpísať do konca augusta Od septembra sa prví stredoškoláci na stredných odborných školách budú pripravovať na povolanie podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Ponuku od zamestnávateľov však žiaci zatiaľ naplno nevyužili. Koľko žiakov sa tento školský rok naozaj začne vzdelávať duálnym vzdelávaním, čo je prepojenie teórie s praxou, ministerstvo školstva pár dní pred začiatkom školského roka povedať nevie.        Dôvodom je fakt, že až do konca augusta môžu zamestnávatelia so záujemcami o takúto formu prípravy na povolanie ešte podpísať zmluvy.        V polovičke augusta sa pre „duál“ naisto rozhodlo 278 žiakov. Pritom 117 zamestnávateľov, ktorí vstúpili do duálneho systému vzdelávania, im nachystalo až 1448 miest v 37 odboroch po celom Slovensku.        Minister školstva Juraj Draxler z toho zatiaľ „hlavu v smútku“ nemá, vraj sa to ešte môže utriasť.        Nespokojný je v tomto smere však s prácou zamestnávateľských zväzov a združení. Tie podľa Draxlera majú rezervy v tom, že nedokázali v dostatočnom množstve pritiahnuť do duálu študentov.        V budúcnosti by sa touto formou malo na konkrétne povolanie pripravovať až tridsať percent žiakov v stredných odborných školách. Najviac sa zapájajú zahraničné firmy Najviac učebných miest pre duálne vzdelávanie pripravilo v novom školskom roku strojárstvo, a to až 552, keďže na trhu je strojárov akútne málo.        O vyše tristo žiakov by malo záujem autoopravárenstvo, elektrotechnika by uvítala 244 žiakov, čo by sa pre nich pripravovali. Najpružnejšie na vstup do duálnej prípravy zareagovali zahraničné firmy, najmä rakúske a nemecké, ktoré s ním majú pozitívne skúsenosti zo svojich krajín.        V Trenčianskom samosprávnom kraji duálnu prípravu rozbehnú štyri stredné odborné školy a jedna stredná priemyselná škola. V jedenástich spoločnostiach sa bude na budúce povolanie v rámci duálneho vzdelávania pripravovať 94 študentov.        V Košickom kraji majú so zamestnávateľmi konkrétne zmluvy o duálnom vzdelávaní podpísané dosiaľ štyri školy.        „Ponúkajú tristo miest, v budúcom školskom roku bude mať uzatvorenú učebnú zmluvu spolu 72 žiakov v jednom učebnom odbore automechanik v štyroch zameraniach a v troch študijných odboroch – počítačové systémy, mechanik-mechatronik a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,“ povedala hovorkyňa kraja Zuzana Bobriková. Oceliari duál nechcú Ale napríklad košická hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice nepovažuje formu duálneho vzdelávania za optimálnu. Vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč to povedal pre agentúru TASR.        Hutníci vraj dlhodobo spolupracujú najmä so Strednou odbornou školou v Košiciach-Šaci a vyhovuje im jej doterajšia príprava zamestnancov. „Dokážu cez ňu uplatniť motiváciu žiakov, vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu, upravovať vzdelávacie programy podľa svojich požiadaviek či nastaviť parametre absolventa tak, aby bol schopný zaujať konkrétne miesto vo firme,“ spresnil Kandráč. Klub 500 s Draxlerom nesúhlasí Zamestnávatelia združení v Klube 500 nesúhlasia s tvrdením ministra Draxlera, že sú pasívni pri zavádzaní duálneho vzdelávania.        „V celom procese príprav zákona sme veľmi intenzívne upozorňovali na skutočnosť, že delegovanie právomocí na 13 materiálne a personálne na tento účel nevybavených stavovských a profesijných organizácií spôsobí chaos a absolútnu nefunkčnosť systému,“ povedal výkonný riaditeľ Tibor Gregor.        Podľa Klubu 500 ak má duálny systém na Slovensku dobre fungovať, treba zaviesť prísne centrálny model riadenia s jasne stanovenými pravidlami, kompetenciami a zodpovednosťou.        Na potrebu riešiť financovanie systému poukazujú aj Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení či Republiková únia zamestnávateľov.        Zoznam presných učebných odborov, ako aj firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania a počet žiakov, ktorí sa môžu uchádzať o duálne vzdelávanie vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore, si môžu rodičia s deťmi pozrieť na stránke http://www.rsov.sk/system_ dualneho_vzdelavania